Agritech

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking blijven voeden, zonder dat de aarde uitgeput raakt? Daarover maakte Hogeschool Inholland, domein Agri, Food & Life Sciences de uitgave ‘Goud zichtbaar maken’. In een aantal video’s besteedt Greenport West-Holland aandacht aan die uitgave.

Inholland is een van de tientallen partners van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Doel van dat pact is het stimuleren van doorbraakinnovaties, ofwel innovaties die een groot verschil kunnen maken voor het tuinbouwcluster. In deze video vertellen Woody Maijers en Amber Akerboom over het Innovatiepact. Woody is programmaregisseur van het Innovatiepact én lector Integrale Voedsel- en Productieketens bij Inholland, Amber studeert Food Commerce and Technology en ondersteunt Woody bij de uitvoering van het Innovatiepact.

Bekijk de uitgave Goud zichtbaar maken: http://presspage-production-content.s3.amazonaws.com/uploads/1802/goud-zichtbaar-maken-ricafl-bundel.pdf?10000

 Pin It on Pinterest