Jaarevent 2023

Onlangs was voor de tweede maal een Greenport-bijeenkomst met een aantal leden van de Tweede Kamer. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de Impulsagenda Greenport 3.0 en de daarbijbehorende motie en het Tuinbouwakkoord. Namens Greenport West-Holland waren aanwezig voorzitter Adri Bom-Lemstra en ondernemers Coen Meijeraan (Royal FloraHolland, Lid Dagelijks Bestuur) en Hans Koolhaas (LKP Plants, EnergieAkkoord). 

De tweede bijeenkomst werd georganiseerd wegens enthousiasme bij de Kamerleden over de eerste bijeenkomst, vorig jaar. De aanleiding destijds toen de Impulsagenda Greenport 3.0 en de daarbijbehorende motie. De bijeenkomst van dit jaar was georganiseerd door Greenports Nederland (i.s.m. de regionale Greenports, waaronder Greenport West-Holland) en de tuinbouwprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en Gelderland.

Tijdens de bijeenkomst spraken ondernemers en Kamerleden over de uitdagingen in de sector en de oplossingen die ondernemers daarvoor hebben. Het ging daarbij om onder meer de thema’s energie, huisvesting arbeidsmigranten en CO2-levering. Er werd onder meer gesproken over het resultaat van de motie op de Impulsagenda Greenport 3.0 en het recent gesloten eerste Tuinbouwakkoord, dat onder meer werd ondertekend door minister Schouten.

Op 5 juni vindt er een Algemeen Overleg Tuinbouw plaats in de Tweede Kamer, waar onder meer het Tuinbouwakkoord op de agenda staat. Ondernemers konden vanuit de praktijk aangeven waar het Rijk knelpunten zou moeten oplossen. Ook vanuit verschillende partners van de Greenport West-Holland zijn knelpunten aangedragen. Dat kunnen de Kamerleden weer gebruiken bij de voorbereiding van het debat op 5 juni, dat live te volgen is. (Bekijk meer informatie over het Kamerdebat).Pin It on Pinterest