Jaarevent 2023

2017 begon goed voor de Greenport. Zo sloot ook Rabobank Zuid-Holland Midden zich aan als partner. Een van de doelen van de samenwerking is nóg beter kunnen gebruikmaken van elkanders netwerken, vertellen Directeur Bedrijven Fabian van der Horst en Manager Food & Agri Maarten Prins. “Wij willen netwerken verbinden.”

“We hebben veel agrarische klanten, daarom is het goed voor ons om bij de Greenport betrokken te zijn”, aldus Van der Horst. “Onze klanten vragen ons ook om hun belangen te behartigen op verschillende plaatsen en binnen verschillende platformen. Daarbij komt dat vroeger veel lokaal was geregeld. Maar tegenwoordig doen grenzen er minder toe. De land- en tuinbouw trekt zich van gemeentegrenzen weinig aan. Er gebeurt juist enorm veel op regionaal vlak, zeker in de Greenport.”

Kraamkamer

“Deze regio is echt de kraamkamer voor de ontwikkeling van de tuinbouw. Ook als het gaat om regelgeving”, vervolgt Prins. “Zo wordt binnen de sector wel eens geklaagd over de strenge eisen voor voedselveiligheid. Maar doordat Nederlandse bedrijven daaraan voldoen zijn er landen waar we als enige aan mogen leveren! Tegelijk is het nog veel te weinig bekend dat de tuinbouw zo sterk is, onder meer bij de overheid. Meer lobby zou dus goed zijn.”

Elkaar aanvullen
Al eerder sloot Rabobank Westland zich aan bij de Greenport. Waarom dan ook Zuid-Holland Midden, zou je kunnen afvragen. Prins: “Het Westland is bijna puur glastuinbouw, in ons werkgebied vind je ook veel landbouw, zoals in Midden-Delfland. De thema’s sluiten daar vaak naadloos op aan. Daarnaast zijn er zaken die ons gebied een iets andere invulling kennen, zoals herstructurering, de Holland Rail Terminal en de aansluiting op de restwarmteleiding naar Leiden. Daardoor kunnen we elkaar prima aanvullen binnen de Greenport.”

Cross-overs

“Als bank hebben we een enorm netwerk, niet alleen in de tuinbouw, maar ook in andere sectoren, zoals de gezondheidszorg en de IT. We zijn bijvoorbeeld ook partner van YES!Delft en nauw betrokken bij RoboValley en de National Robotics Week, die in april plaatsvindt”, vertelt Van der Horst. “Met zulke sectoren zou de tuinbouw interessante cross-overs kunnen starten. We zien het als onze rol om zulke netwerken met elkaar in contact te brengen.”

Jonge ondernemers

Een belangrijk thema voor Rabobank Zuid-Holland Midden is kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Zo lopen op onderwijsinstellingen als Inholland en de TU Delft – waarmee de bank samenwerkt – de ondernemers van de toekomst. Van der Horst: “Er is tot heden veel aandacht geweest voor productie en efficiency. Maar er liggen nog veel meer kansen als gekeken wordt naar het verbeteren van de afzet en de markt. De kennis daarvoor vind je bij de jonge ondernemers.”

Banking for Food

De Rabobank staat voor Banking for Food: een wereldwijd programma om onze kennis en netwerk in te zetten voor de wereldvoedselproblematiek. Prins: “De wereldbevolking groeit. Om al die mensen verantwoord te blijven voeden is kennis nodig over onder meer de teelt, de consument en de keten. Die kennis heeft de Nederlandse tuinbouw.”Pin It on Pinterest