Jaarevent 2023

De Greenport is – samen met Glastuinbouw Nederland – partner van de Stagestimulator. Doel van deze functie is het verbinden van tuinbouwbedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Martijn van Velzen is sinds enkele jaren de Stagestimulator, dat al eerder gestart is in de Greenport Horti Campus.

Een goede afstemming tussen onderwijs en praktijk is belangrijk voor beide partijen. Stages spelen zijn daarbij een belangrijk instrument. Want tijdens een stage brengt een scholier of student zijn kennis vanuit het onderwijs naar de praktijk en andersom én ontwikkelt zichzelf tot een ware (tuinbouw)professional.

“Het onderwijs is sterk in ontwikkeling”, vertelt Van Velzen. “Zo is er steeds meer aandacht voor gepersonaliseerd leren, waarbij de competenties van studenten en scholieren centraal staan. Daarvan kunnen bedrijven profiteren: ze krijgen immers stagiaires die niet zo maar extra handjes zijn, maar daadwerkelijk een bedrijf verder kunnen helpen. Maar voorwaarde is wel dat de stageopdracht aansluit bij de wensen van de opleiding en de student.”

Dat is dan ook één van de activiteiten van de Stagestimulator: bedrijven ondersteunen met het formuleren van stageopdrachten en deze onder de aandacht brengen bij het onderwijs. Daarna is de stagiair aanzet, door te solliciteren op de stageopdracht. “Juist in deze tijd van een krapper aanbod van arbeidskrachten is het slim te zoeken naar een stagiair en contact te houden tot na het afstuderen: een effectieve manier om aan nieuw personeel te komen. Maar voor veel bedrijven is het onderwijs ondoorgrondelijk: bij welke opleiding moet je zijn voor de stagiair die het beste past bij jouw bedrijf en bij de opdracht die je voor een stagiair hebt?”

Maar Van Velzen doet meer. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit onderlinge afstemming tussen onderwijs en praktijk. Zo organiseert hij met SOB Westland de Collegetour – een reeks bijeenkomsten waarbij docenten een bijeenkomst krijgen aangeboden bij een praktijkbedrijf, compleet met een rondleiding en interviews met onder meer medewerkers. “Daarmee willen we onderwijzers op de hoogte brengen van wat speelt in de tuinbouw.” Maar gastlessen, bedrijfsbezoeken met leerlingen, praktijkopdrachten behoren ook tot de activiteiten van de Stagestimulator.

Een van de belangrijke uithangborden voor de glastuinbouwsector, het online platform dat de innovatiekracht, carrièrekansen, studiemogelijkheden en veelzijdigheid van de nationale tuinbouw toont is Hortivalley. De Stagestimulator is hier redacteur en contactpersoon voor de stageopdrachten, vacatures en opleidingen.

Greenport en Glastuinbouw Nederland

De Stagestimulator – een initiatief vanuit de Greenport Horti Campus – wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid. De Greenport werkt hierin samen met Glastuinbouw Nederland en zal een verbinder zijn naar de andere activiteiten binnen thema Kennis & Innovatie van de Greenport.

Meer informatie over de Stagestimulator.Pin It on Pinterest