Jaarevent 2023

De november-editie van KAS Magazine stond helemaal in het teken van werkgelegenheid. Doel van het magazine was medewerkers werven voor de tuinbouw. Kennis en innovatie spelen daarbij een cruciale rol, vindt de Greenport. Daarover verscheen in KAS Magazine onderstaand artikel.

De sector heeft jong talent nodig om gezond te blijven, om te blijven groeien. Dat vraagt om inzet van onderwijs, overheid én ondernemers, en om onderlinge samenwerking. De Greenport lanceert daarom komend voorjaar het Innovatiepact, zodat de regionale tuinbouw een vooraanstaand internationaal kennis- en innovatiecentrum blijft.

“De aanwas van jong tuinbouwtalent is veel te laag”, vertelt Hans Ammerlaan, Managing Director van Ovata succulenten en cactussen in Bleiswijk. “Om een voorbeeld te noemen: op de business school in Bleiswijk – de voormalige tuinbouwschool – zijn nog maar acht leerlingen die ‘groen’ studeren!”

De aanwas is dus laag, maar de behoefte is juist enorm hoog. Ammerlaan: “Dat komt enerzijds door de vergrijzing binnen de tuinbouw. Daarnaast is het tuinbouwvak steeds complexer geworden. Dat vraagt om een hoog kennisniveau. En helaas is dat niet altijd het geval. Er wordt tegenwoordig binnen groene opleidingen veel aandacht besteed aan ‘business’, terwijl juist op het gebied van teelt de ontwikkelingen enorm snel gaan.”

Kennisinfrastructuur

Greenport West-Holland (het voormalige Greenport Westland-Oostland) zet zich in voor het behoud van het kennisniveau in de regio. Binnen Greenport West-Holland werken regionale en lokale overheden, kennisinstellingen (zoals onderzoeksinstanties en onderwijsinstellingen) en het bedrijfsleven samen aan een vitale en duurzame toekomst voor het tuinbouwcluster.

Dat doet de Greenport door zich in te zetten voor een aantal belangrijke thema’s voor het tuinbouwcluster, zoals Roadmap Next Economy, Slimme Agrologistiek, Gezondheid & Geluk en de Energietransitie. Zo zetten onlangs 35 partijen hun handtekening onder het EnergieAkkoord van de Greenport.

Ook kennis en innovatie zijn voor de Greenport belangrijke thema’s. Zo organiseert de Greenport het Innovatiepact, dat komend voorjaar wordt ondertekend. Ook in het EnergieAkkoord wordt aandacht besteed aan onderwijs. Daarnaast voert de Stagestimulator voert namens Glastuinbouw Nederland en de Greenport een aantal activiteiten uit, zoals Greenport ‘Stageplaatsen’ en de Greenport Collegetour.
Jolanda Heistek, programmamanager: “Kennis en innovatie zijn essentieel voor de bloei van alle partners in de Greenport en vragen om een goed functionerende, vraaggestuurde infrastructuur. Het Innovatiepact verbindt, versterkt en versnelt de kennisontwikkeling bij de partners in de Greenport.”

Niet sexy?

Een belangrijk onderdeel van het akkoord – dat door enkele tientallen partners zal worden ondertekend – is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Volgens Ammerlaan is onder meer op dat punt veel winst te halen.

“Teelt is niet sexy, vinden veel leerlingen. Dat beeld moet veranderen. Hoe we dat voor elkaar krijgen? Onder meer door als ondernemers vaker het onderwijs op te zoeken, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen of het aannemen van stagiaires. De ondernemers hebben hierin zelf een grote verantwoordelijkheid, vind ik.”

Heistek: “Het is voor het totale tuinbouwcluster én voor individuele ondernemers essentieel dat het complete tuinbouwcluster zich blijft ontwikkelen. Daarvoor zijn kennis en innovatie de belangrijkste pijlers.”Pin It on Pinterest