Jaarevent 2023

De tuinbouwclusters Greenport West-Holland en Végépolys gaan intensief samenwerken. Daarover hebben de Greenport en het Franse tuinbouwcluster een zogenoemde Memorandum of Understanding (MoU) getekend.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Végépolys is een tuinbouwcluster aan de westkust van Frankrijk en is gericht op innovatieve samenwerking tussen bedrijven, onderzoekscentra en opleidingsorganisaties.

Greenport West-Holland en Végépolys werken al op een aantal onderwerpen samen, onder meer binnen het Europese project TRACK, dat gericht is op de toepassing van big data binnen de agrofood. Bovendien organiseerde Greenport West-Holland deze week de jaarlijkse bijeenkomst van het Plant InterCluster (PIC), de samenwerking van Franse tuinbouwclusters waarbij Végépolys is aangesloten.

Tijdens de PIC-meeting hebben Greenport West-Holland en Végépolys een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide clusters hebben afgesproken dat ze gaan samenwerken op het verbinden en versnellen van innovatie in de tuinbouwsector, bijvoorbeeld via het deelnemen aan gemeenschappelijke voorstellen van nationale en internationale projectoproepen. Daarnaast zullen ze over en weer bezoeken organiseren en zullen ze samen gericht werken aan het creëren van een Europees netwerk van tuinbouwclusters.Pin It on Pinterest