Nieuwe Energie

Urgentie van preventie. Juist nu, tijdens de COVID-19 pandemie, is het belangrijk dat Nederlanders het belang van een gezonde leefstijl leren kennen en dat ze kennis daarover krijgen aangereikt. Daarom start Greenport West-Holland met een Community of Practice Gezonde inhoudstoffen. Natasja van der Lely wordt de community manager. 

Voeding is misschien wel de belangrijkste pijler van leefstijlgeneeskunde. De gezondheidswaarde van inhoudsstoffen in versproducten is tot op heden echter nog onvoldoende breed geaccepteerd om een commercieel interessante schaal te bereiken. Brede samenwerking is nodig om proposities kansrijk te maken. De wetenschappelijke inzichten over de waarde(n) van groente en fruit groeien gestaag. De kennis over de effecten van gezond gedrag op de zorgbehoefte neemt een lift. De consument is bewuster dan ooit.

De Community of Practice Gezonde inhoudstoffen verbindt werelden met een open netwerk van organisaties en koepels van consumenten, industrie, patiënten en professionals die een doorbraak willen forceren. Slimme allianties dragen bij aan een snellere realisatie van de doelen: gerichte samenwerking om commerciële proposities te ontwikkelen op basis van inhouds-/gezondheidswaarde. Van urgentie naar actie (oproep) Toepassing en gebruikmaking van ervaring en kennis over dit onderwerp moet meer aandacht moet krijgen. De CoP wordt dus geen verzameling projectjes, waarna het weer stilvalt, maar zorgt voor lange termijn acties. 

 Pin It on Pinterest