Nieuwe Energie

De thematafel Gezonde Mensen van Greenports Nederland neemt deel aan het Jaarcongres van Vereniging Nederlandse Gemeenten  op 28 en 29 juni. Greenport West-Holland, GroentenFruitHuis, Stichting De Groene Stad en Greenports Nederland zullen aldaar aandacht vragen voor ‘groene preventie’. De leden van de thematafel gaan met de aanwezige gemeenten in gesprek over de kansen die het glastuinbouwcluster kan bieden op het gebied van gezondheid en geluk.

Er is bij gemeenten steeds meer aandacht voor preventie. Er zijn veel gemeenten die een lokaal preventieakkoord hebben gesloten.  Thematafel Gezonde Mensen wil deze gemeenten verbinden aan de kennis en het netwerk van het tuinbouwcluster om zo regionale initiatieven te kunnen verbinden en  versterken.

Tijdens het Jaarcongres wordt een aanbod gedaan aan gemeenten: “Wij, het Nederlandse tuinbouwcluster, doen een handreiking aan gemeenten om de regionale preventie-infrastructuur te versterken en mee te werken aan duurzame gezondheidsprojecten.“

Het Jaarevent van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is op 28 en 29 juni in Hoorn. Een van de sprekers is Rob Baan (directeur van Koppert Cress, voorzitter van Thematafel Gezonde Mensen van Greenports Nederland). 

Bekijk de flyer

Pin It on Pinterest