Jaarplan 2021

Zuid-Holland heeft een plan voor noodzakelijke investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid. Met als doel de economie van Zuid-Holland sterker te maken – en daarmee heel Nederland: #ZuidHolland4NL. Dit is de Groeiagenda Zuid-Holland: een meerjarige strategische investerings- en actieagenda van de triple helix sleutelspelers in Zuid-Holland (bedrijven, kennisinstellingen, overheden). Verbinding met Greenport West-Holland wordt gemaakt op een aantal onderdelen; Kennis & Innovatie ecosystemen + Sleuteltechnologieën. Hergebruik van CO2, logistieke transitie. Lees verder op de website van Zuid-Holland.

 Pin It on Pinterest