Agritech

De Groeiagenda voor Zuid-Holland is officieel gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een live-uitzending, waarin onder meer Jaap Smit (Commissaris van de Koning en voorzitter Economic Board Zuid-Holland), Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) en Tim van der Hagen (rector magnificus en voorzitter CvB TU Delft) werden geïnterviewd. Het tuinbouwcluster werd in veel gesprekken genoemd als cruciale sector voor onder meer de regionale economie, mogelijke cross-overs en export. Hieronder kunt u de uitzending terugkijken. Lees de Groeiagenda of bekijk een toelichting op de website van de EBZ

 Pin It on Pinterest