Agritech

In het najaar van 2021 vindt de vierde editie van de Hackathon for Good 2021 plaats: teams uit de hele wereld ontwikkelen met behulp van data innovatieve technologische oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Greenport West-Holland host als partner van de Hackathon for Good 2021 een challenge rond het programma Circulaire Metropoolregio. Heeft u een challenge? Meldt u zich dan aan. 

De Hackathon for Good 2021 wordt georganiseerd door The Hague Tech in samenwerking met de hubs The Hague Security Delta, The Hague Humanity Hub en de programma’s Yes!Delft en World Startup. De gemeente Den Haag was host van de voorgaande drie edities van de Hackathon for Good omdat ze met haar maatschappelijke partners wil werken aan de meest urgente uitdagingen die de wereld kent. Den Haag gelooft dat technologie en innovatie kan bijdragen aan een positieve verandering in de wereld.

Het doel is om gedurende de hackathon met behulp van data te komen tot innovatieve oplossingen voor opgaven voor de circulaire glastuinbouw en haar (stedelijke) omgeving. Hierbij wordt de aansluiting gezocht met de Digitaliseringsvisie Greenport West-Holland voor de tuinbouw. In de challenge over digitale transformatie wordt geëxperimenteerd met data om te komen tot (nieuwe inzichten over) verandering van businessmodellen, keten- en bedrijfsprocessen en het toepassen van technologische innovaties.

Host a challenge?

De organisatie is op zoek naar interessante challenges for good die met behulp van data kunnen worden opgelost. Mocht u interesse hebben om een challenge te hosten, dan kunt u hiervoor desgewenst contact opnemen met Frank van Summeren (email: frank@thehaguetech.com of telefoonnummer: 0615259534).Pin It on Pinterest