Jaarevent 2023

Jungle Talks en Rabobank organiseren een handelsreis naar Mexico en Guatemala van 12 tot en met 19 november 2018. Kosten voor deelname bedragen € 1.900 en kunnen voor 50 procent worden betaald met een missievoucher (indien u hiervoor in aanmerking komt). In aanloop van de handelsreis organiseert Jungle Talks op 24 mei een informatief webinar over de stand van zaken in beide landen.

Ruim een jaar geleden hield iedereen zijn hart vast tijdens de tuinbouwbeurs Expo Agrialimentaria in Irapuato – Mexico. Trump won totaal onverwachts de verkiezingen. De toekomst van Mexico was ongewis door mogelijke importbeperkingen, de bouw van de muur en het ‘America First’-beleid. Zestien maanden later zijn de gemoederen echter bedaard en floreert de tuinbouw in Mexico als nooit tevoren. Maar hoe is dat in de omringende landen, zoals Noord-Amerika zelf? Jungle Talks maakte een korte marktanalyse.

Mexico is het enige land, naast Canada, dat grenst aan de VS. De muur is er nog niet en ook als die er komt, is het nog maar de vraag hoe groot het effect ervan zal zijn op de Mexicaanse export van groenten. Qua logistiek heeft Mexico voorlopig nog een enorm voordeel op overige landen en dat voordeel lijkt alleen maar groter te worden.

Midden-Amerika

Concurrentie vanuit Midden-Amerika is er nauwelijks. De meest serieuze landen om rekening mee te houden zijn Honduras en Guatemala, maar de teelt van kasgroenten loopt eerder terug dan dat die zich uitbreidt. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat hier grote veranderingen in zullen komen, tenzij extern kapitaal haar weg vindt naar het noorden van Midden-Amerika.

Cuba heeft nog een enorm lange weg te gaan en het is onwaarschijnlijk dat het land zich echt zal kunnen ontwikkelen tot een concurrent van Mexico. Het is er eenvoudigweg te warm en de achterstand is erg groot. Wanneer Cuba al een woordje mee gaat spreken, dan zal dat nog zeker vijf jaar duren. Voor de Dominicaanse Republiek ligt dit anders. Er zijn daar ‘hoogvlaktes’, teeltgebieden op een hoogte van rond de 1.000 meter. De eerste projecten staan er al. Het zou dus zomaar kunnen dat dit eiland een klein stukje van de Mexicaanse taart gaat afsnoepen, maar daar blijft het wel bij.

Zuid-Amerika

Colombia ligt, na Midden-Amerika, het dichtst bij Noord-Amerika. Maar de interne logistiek in Colombia is slecht ontwikkeld en kostbaar. Transport door de lucht zou alleen mogelijk zijn indien het topsegment van de Noord-Amerikaanse markt bediend kan gaan worden, maar dat is de komende jaren onwaarschijnlijk. De kans is wel groot dat Colombia zal groeien als producent van kasgroenten, maar dan vooral gericht op de lokale markt of hooguit export naar bepaalde delen van het Caribisch gebied. En dan Peru, het land waar ontzettend veel gebeurt de laatste jaren. Maar kan Peru worden bestempeld als de gedoodverfde concurrent van Mexico? Onwaarschijnlijk. De transportkosten zijn aanzienlijk in vergelijking met Mexico en de transportduur is relatief lang. Meloenen? Wie weet. Kasgroenten? Een stuk minder waarschijnlijk op korte – middellange termijn.

Noord-Amerika

Homegrown, America First. Maar uiteindelijk is het prijskaartje toch vaak doorslaggevend wanneer de kwaliteit vergelijkbaar is. De productie in kassen van medicinale cannabis neemt enorm toe en vervangt vele traditionele gewassen waaronder groenten. Daarnaast leidt het huidige beleid jegens (illegale) buitenlanders tot hogere arbeidskosten en tot meer krapte op de arbeidsmarkt. Het is dus nog maar zeer de vraag of het beleid van Trump zal leiden tot de consumptie van meer lokaal geproduceerde groenten. Het tegenovergestelde zou wel eens het geval kunnen zijn. Belangrijk is natuurlijk wel dat Mexico met name in de winter aan de markt is en dat in de overgangsperioden de markt vooral bepaald wordt door de zo geheten ‘suspension agreement’ waarmee een minimumprijs voor Mexicaans product in de markt wordt gelegd. In de zomer wordt de markt gedomineerd door kasgroenten uit Canada en de VS. Tenslotte, op kokossubstraat geteeld organisch product is sterk in opkomst in de VS en biedt kansen voor Mexicaanse telers, evenals arbeidsintensieve specialties.

Handelsreis

De handelsreis vindt plaats in de week van de Irapuato show, de Expo Agroalimentaria. Tijdens deze handelsreis wordt ook Guatemala bezocht en staat investeren in de sierteelt in dit land centraal, ondermeer door middel van bezoeken aan de Nederlandse-Guatemalteekse joint ventures Holland Orchids en Ter Laak AmericaS. Bekijk aanvullende informatie over de handelsmissie.Pin It on Pinterest