Vacature
Programmasecretaris

’s Werelds beste bedrijven en opleidingen op het gebied van teelt, techniek, verslogistiek, vershandel en veredeling zijn te vinden in Greenport West-Holland. Door die bedrijven en onderwijsinstellingen beter met elkaar in contact te brengen, komen innovaties sneller in de praktijk en kan het onderwijsprogramma worden aangepast aan de behoeftes van ondernemers. De mogelijke bijdrage van het Nationaal Groeifonds kan die samenwerking versnellen, vertelt Fabian van der Horst, directeur Agri, Food & Life Sciences en Vestigingsdirecteur Delft bij Hogeschool Inholland: “Onderwijs is dé innovatiefabriek van Nederland.” 

Fabian, welke bijdrage kan het onderwijs leveren aan de tuinbouw?

“Er wordt vaak gesproken over onderwijsorganisaties. Maar ik kies liever een ander woord: ik werk bij dé innovatiefabriek van Nederland. En die fabriek willen we verbinden met de andere O’s in de triple helix. De vraag daarbij is: wat helpt de regio, en hoe kunnen we nog meer bijdragen aan de maatschappij? Daarvoor is het belangrijk dat je elkaar ontmoet. Daarom zijn de campussen van Greenport Horti Campus zo belangrijk want daar komt leren, werken en innoveren samen.”

Maar onderwijs en bedrijven weten elkaar toch al te vinden?

“Er zijn inderdaad al veel studenten actief bij bedrijven in het tuinbouwcluster: studenten van Inholland en andere hogescholen, maar ook van het mbo en van de universiteiten. Die doen stages, werken aan innovaties. En met enige regelmaat werken studenten aan praktijkopdrachten in de tuinbouw en zijn soms te vinden op andere locaties bij de hogeschool. Maar we kunnen niet alleen afhankelijk zijn van die stages en lessen. In het belang van Nederland moeten we opschalen. We moeten elkaar structureel weten te vinden, zodat het onderwijs nóg meer verbonden raakt met de vragen van ondernemers in de praktijk.” 

Kun je een voorbeeld noemen van hoe studenten kunnen bijdragen aan de tuinbouw?

“Ik heb zelfs twee mooie, recente voorbeelden. Bij de WUR in Bleiswijk werken studenten aan een proef met de drones van PATS: die detecteren en bestrijden insecten. Maar die drones leveren ook relevante informatie op over de plagen. De studenten hebben onderzocht hoe je die data kunt gebruiken. Andere studenten werkten aan LED-belichting. Iedereen weet dat dat licht vervelend kan zijn om in te werken. Studenten ontdekten met onderzoekers dat door toevoeging van een paar procent blauw licht je wél prettig kunt werken en de plant ook nog harder groeit. Dat wordt nu toegepast door ondernemers.”

Hoe kan een mogelijke bijdrage uit het Nationaal Groeifonds daaraan helpen?

Een toekenning van de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds kan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versnellen, vooral op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Als we elkaar beter weten te vinden, en dus weten waaraan ondernemers behoefte hebben, dan kunnen we samen nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-paden ontwikkelen en aanbieden en de (toekomstig) medewerkers in de sector voorzien van permanente educatie. Dus: wat zijn de concrete vragen als het gaat om bijvoorbeeld energie of digitalisering?”

Zodat dus het groene onderwijs beter weet wat ondernemers willen?

“Het gaat niet alleen om groen onderwijs. Voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie of smart farming, hebben we meer disciplines nodig. Vaak gaat het dan ook om techniek. Van oudsher waren ook binnen het onderwijs zulke opleidingen gescheiden: er was ook daar sprake van verzuiling. Mijn ambitie is om die bijeen te brengen. Zodat we samen kunnen werken aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, en nog meer van betekenis kunnen zijn voor de regio.”Pin It on Pinterest