Jaarevent 2023

Studeren naast je drukke baan op een tuinbouwbedrijf lijkt haast onmogelijk. Maar Hogeschool Inholland Delft biedt sinds vorig jaar de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness. Op 10 februari aanstaande is de open dag van deze nieuwe hbo-studie.

“Kern van de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness is dat studenten zelf bepalen in welke volgorde en met welke snelheid ze welke stof leren”, vertelt Hans Ligtenberg, leercoach bij Inholland. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Maar Inholland heeft van het Ministerie van Onderwijs akkoord gekregen op de studie. Ligtenberg: “Dit is het onderwijs van de toekomst.”

Onderzoek op je eigen bedrijf

“De opleiding startte vorig jaar. Inmiddels zijn er zo’n 25 studenten. Hun leeftijd varieert tussen de 20 en 50”, vertelt Ligtenberg. Zij studeren wekelijks circa 15 uur. Een klein deel daarvan (de vrijdagmiddag of donderdagavond) bestaat uit een bezoek aan Inholland. Die momenten zijn bestemd voor onder meer het stellen van vragen aan docenten en het ontmoeten van andere studenten.

De ‘rest’ van de studie bestaat uit het uitvoeren van praktijkopdrachten, verdeeld over de zogenoemde beroepstaken. Daarbij is iedere student vrij waarin hij of zij zich specialiseert. “De een wil zich meer verdiepen in de teelt, de ander in bijvoorbeeld business of marketing. Dat kan allemaal. Je doet onderzoek op je eigen bedrijf of dat van een medestudent.”

Geen schriftelijke tentamens, geen colleges

De opleiding kent geen schriftelijke tentamens. Studenten doen (onderzoeks-)opdrachten – gekozen in samenspraak met de opleiding – over een beroepstaak en maken daarvan bijvoorbeeld video’s, logboeken of rapporten. Daarover krijgen ze na afloop een examengesprek van zo’n twee uur met twee docenten.

Ook hoeven studenten geen colleges te volgen, maar ze mogen dat wel. Ligtenberg: “Studenten die een of meer colleges willen volgen, zijn daarin vrij. Ze kunnen in die vakken ook tentamens doen. De cijfers die ze daarvoor halen tellen niet mee voor hun diploma, maar komen wel in hun portfolio.”

Open dag op 10 februari

De Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness is een volwaardige bachelor-opleiding en duurt tussen de twee en vier jaar. Deelnemers betalen het reguliere, wettelijk collegegeld; de hoogte daarvan is afhankelijk van of de student al een hbo- of wo-diploma heeft. Instromen kan op 1 februari en 1 september. Op zaterdag 10 februari aanstaande organiseert Hogeschool Inholland in Delft van 10:00-14:00 een open dag over de opleiding.

Bekijk meer informatie over de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness.Pin It on Pinterest