Jaarevent 2023

“Plastic is overal”, vertelt Else Boutkan. Als Kwartiermaker Programma Plastics Greenport West-Holland werkt ze de komende periode aan een gezamenlijke aanpak voor het verminderen van het gebruik van deze kunststof.  “Met het programma willen we die initiatieven ondersteunen, verbinden of positioneren.”

Hoe is het Programma Plastics ontstaan?

“Binnen de ambitie Klimaatneutraal & Circulair en het programma Biobased Greenport West-Holland is plastic een terugkerend onderwerp. Plastic is ook een belangrijk thema van de provincie Zuid-Holland. En er zijn in de sector veel initiatieven om het gebruik van kunststof te verminderen. Daarom is er besloten de juiste en voldoende aandacht aan te geven en dus een apart programma van te maken. In januari is dat gereed; daarna blijkt hoe het vervolg eruit ziet. Dus welke activiteiten er gedaan moeten worden en wie welke rol daarvoor op zich neemt.”

Wat is het doel van het programma?

“Het ultieme doel is het elimineren van het gebruik van eenmalig plastic. Als dat bij specifieke toepassingen niet mogelijk is, dan is het doel: 0% fossiel, 100% duurzame grondstoffen. Bij plastics met meermalig gebruik is het doel: 100% niet-fossiele grondstoffen. Er gebeurt al veel op dat vlak. Met het programma willen we die initiatieven ondersteunen, verbinden, versnellen of positioneren.”

Welke rol spelen ondernemers hierbij?

“Een grote rol. Er zijn al heel veel ondernemers actief in het beperken van het gebruik van plastics. Er zijn verschillende tuinbouwondernemers, die naar 0% afval (reststromen) willen, en ook in de handel zijn er verschillende initiatieven. Voor het opstellen van het programma spreek ik met ondernemers en met andere organisaties, zoals Royal Lemkes en  Royal FloraHolland, die al heel actief zijn in dit vraagstuk en samenwerking in de keten. Zo krijgen we een gedragen aanpak.”

Hoe is je eigen gebruik van plastics?

“Ik ben heel gedreven als het gaat om duurzaamheid. Ik ben fanatiek afvalscheider. Voorheen werkte ik onder meer in de watersector; daar leerde ik al vroeg de problematiek rond plastic soep kennen. Een paar jaar terug richtte ik mede de Delfgauw Afval Pakkers op. Met de DAPpers ruimen we zwerfafval in de gemeente op. Dat is vaak plastic afval. Ik ben dus zeer betrokken bij het onderwerp.”

Meer informatie: Else Boutkan

 

 Pin It on Pinterest