Agritech

Het innovatieprogramma AgriTech wil barrières wegnemen om groene kennis te delen en te combineren met technologische innovaties. De meeste teeltkennis (‘groene kennis’) zit in de hoofden van telers en ook bij adviseurs. Die kennis digitaliseren is een belangrijke stap naar autonoom telen. Kennisbedrijf Delphy doet dat momenteel bij vier gewassen: tomaat, komkommer, chrysant en aardbei. Een eerste proef met autonoom telen loopt boven verwachting. Aad van den Berg, managing director bij Delphy: “We willen groene kennis mens-onafhankelijker maken.”

Waarom is Delphy gestart met het digitaliseren van groene kennis?
“Wij zijn een echte kennisonderneming, gespecialiseerd in plantaardige sectoren. We ontwikkelen veel kennis en veel van de kennis die we hebben zit eigenlijk opgeslagen in de hoofden van onze mensen. Die kennis willen we mens-onafhankelijker maken, want ook wij merken de schaarste aan experts met groene kennis. We zijn gestart met tomaat, komkommer, chrysant en aardbeien. Kennis over die gewassen willen we borgen in groei- en beslismodellen.”

Hoe ziet die digitalisering er stapsgewijs uit?
“Het belangrijkste is: het verkrijgen van objectieve informatie. Dat betekent dat we ons vooral richten op het registreren van het gewas. De eerste stap is het digitaliseren van de planning, dus bijvoorbeeld: hoe ontwikkelt de plant en wanneer kan er geoogst worden? Daarna volgt het voorspellen van de groei. Gedurende de teelt monitoren we dan de voortgang van het gewas. Het ultieme doel is: autonoom telen.”

lees verder op de website van InnovationQuarterPin It on Pinterest