Magazine Aan het werk

Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste exporteur van versproducten ter wereld. ‘Dat komt doordat we internationaal vooroplopen op het gebied van tuinbouwtechnologie’, zegt Rolf Karst, Projectmanager Internationalisering Horticulture bij InnovationQuarter. ‘En die technologie is wereldwijd enorm gewild.’ Hij vertelt welke kansen en uitdagingen het buitenland biedt voor de Nederlandse land- en tuinbouw en hoe InnovationQuarter – partner van Greenport West-Holland en betrokken bij het realiseren van de internationale ambitie-) helpt die kansen optimaal te benutten. 

Innovatieve land- en tuinbouwtechnologie maakt het mogelijk om overal ter wereld voedsel te verbouwen. Zelfs in gesloten ruimtes waar geen daglicht komt. Dat kan bijvoorbeeld met vertical farms: kassen in een kantoorpand, fabriekshal of ander gebouw, waarin met behulp van kunstlicht gewassen worden gekweekt in gestapelde lagen. Of denk aan plekken met een minder gunstig klimaat, zoals de woestijn, waar in hightechkassen met irrigatie- en klimaatsystemen voedsel wordt verbouwd. Veel van zulke innovaties zijn afkomstig uit het Westland. Dat maakt de regio niet alleen een belangrijke leverancier van versproducten, maar ook van de technologie om die producten te verbouwen.

De meerwaarde van internationaliseren

Op de internationale markt hadden Zuid-Hollandse land- en tuinbouwbedrijven tot voor kort weinig support nodig: 80 tot 90 procent van hun omzet is afkomstig uit het buitenland. Maar de laatste jaren verandert de vraag. Rolf: ‘De exportlanden willen steeds meer zelfvoorzienend zijn en zelf voedsel produceren, het liefst van Nederlandse kwaliteit. De coronapandemie heeft die trend versterkt. Daardoor zien we nu een toename in de vraag naar tuinbouwtechnologie.’

Kleinere ecologische voetafdruk

Die trend is gunstig voor de regio. ‘Bij tuinbouwtechnologie gaat het tenslotte om grote bedragen’, zegt Rolf. ‘En er zijn steeds meer jonge technologieleveranciers in de regio die door de groeiende vraag de mogelijkheid krijgen om zich snel te ontwikkelen. Bovendien heeft de export van technologie een positief effect op de mondiale ecologische voetafdruk. ‘Als we meer voedsel lokaal verbouwen, zijn er minder transportbewegingen nodig. Daarnaast helpt de technologie om voedsel duurzamer en gezonder te produceren.’

De uitdagingen van internationaliseren

De enorme vraag naar zowel Nederlandse tuinbouwproducten als -technologie vormt meteen de grootste uitdaging voor de sector. Want zie daar maar eens aan te voldoen en je tegelijkertijd te houden aan het steeds strengere klimaatbeleid. ‘Dat is natuurlijk een luxeprobleem’, zegt Rolf. ‘Maar de uitdaging wordt versterkt door de groeiende wereldbevolking en het toenemende aantal maatregelen om de klimaatimpact te beperken. De sector moet steeds efficiënter gebruikmaken van grondstoffen en energie. Nieuwe technologieën en innovaties helpen voedselproducten om aan die regels te voldoen.’ 

Ander speelveld

Een knelpunt voor Nederlandse leveranciers van tuinbouwtechnologieën vormt het buitenlandse speelveld van kwekers, investeerders en overheden. Dat geldt zeker voor de vele startups in de sector, maar net zo goed voor gevestigde leveranciers die hun afzetmarkt willen uitbreiden. Rolf: ‘De buitenlandse markt ziet er heel anders uit dan de Nederlandse. In het Midden-Oosten heb je bijvoorbeeld te maken met grote investeerders en werk je niet rechtstreeks met de kweker zelf. Die investeerders zijn vaak gelieerd aan overheden, waarbij je de juiste ingangen moet vinden. Zonder lokaal netwerk is het vrijwel onmogelijk om je product succesvol op de markt te brengen.’

De support van InnovationQuarter

Toegang tot het juiste netwerk is dus essentieel om de buitenlandse markt te betreden, ook helpt het om de krachten te bundelen. Rolf: ‘Door samen te werken bied je een breder aanbod, en dat versterkt je positionering. InnovationQuarter kan daar een rol in spelen dankzij onze ervaring met internationale markten en ons grote netwerk in binnen- en buitenland. En door de vele jonge technologieleveranciers in de sector zien we een steeds grotere vraag naar onze support.’ 

Relevante contacten

In het buitenland heeft InnovationQuarter connecties met onder meer brancheorganisaties, KvK’s, ambassades en overheidsinstanties. Rolf: ‘Daarmee maken we het speelveld overzichtelijk en creëren we de juiste ingangen.’ Ook dichter bij huis zorgen de juiste connecties voor een sterkere positie. ‘We koppelen bedrijven aan relevante contactpersonen, bijvoorbeeld bij de RVO, kennisinstellingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast stimuleren we de vorming van regionale consortia en laten we de meerwaarde van samenwerken zien. Dat is zeker in deze sector van belang: omdat ze individueel al veel succes boeken, zijn bedrijven zich soms niet bewust van die meerwaarde.’

Synergie in de regio

Vanuit zijn functie bij InnovationQuarter is Rolf ook verbonden aan Rotterdam Partners, die de regio Rotterdam in binnen- en buitenland promoot. ‘Als spin in het web kan ik snel de juiste verbindingen leggen tussen bedrijven uit heel Zuid-Holland, zelfs tussen verschillende sectoren’, legt hij uit. ‘Dat zorgt voor een sterke synergie, die interessant is voor het buitenland. Je levert dan bijvoorbeeld niet alleen de zaden, maar ook het substraat, de kassen en de logistiek. Zo bedienen we de volledige keten en zetten we de regio goed op de kaart in het buitenland.’

Voorbereiding op de lange termijn

Met verschillende programma’s biedt InnovationQuarter, soms samen met de Nederlandse overheid, ondersteuning op het gebied van financiering, branding, netwerk en handelsbarrières. ‘We focussen daarbij op de lange termijn en bieden een gedegen voorbereiding op de stap naar de internationale markt. Want die stap vraagt een flinke investering, zowel in tijd als geld. Met een goede voorbereiding en de juiste samenwerkingen verdien je die investering terug.’

Is jouw mkb-bedrijf, startup of scale-up werkzaam in de horticulture en wil je ook meer halen uit de buitenlandse markt? Neem contact op met Rolf: [email protected], +31 6 27207081.

 Pin It on Pinterest