Jaarevent 2023

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Dat gebeurde tijdens de Greenport-partnervergadering bij het Hoogheemraadschap. Doel van het Innovatiepact is het bereiken van doorbraken binnen de tuinbouw. Inmiddels hebben vele tientallen overheden, ondernemers en kennisinstellingen het Pact ondertekend. 

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Een van de activiteiten van de Greenport is het Innovatiepact, dat begin 2018 van start ging. Het Innovatiepact zoekt naar innovatievragen binnen de tuinbouw en brengt vervolgens relevante partijen bijeen om met die vernieuwing aan de slag te gaan.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is al sinds enkele jaren aangesloten bij de Greenport. Onlangs besloot het Hoogheemraadschap ook het Innovatiepact te te ondertekenen – als eerste waterschap. Die ondertekening gebeurde aansluitend op de vergadering van de Greenboard, wat beschouwd kan worden als de partnervergadering van de Greenport. Voor de gelegenheid kwam de Greenboard bijeen in het Delfland-gebouw in Delft.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland: “Zonder voldoende en schoon water is er geen tuinbouw mogelijk. Om te zorgen dat we nu en in de toekomst voldoende water hebben én het water van goede kwaliteit is, is innovatie en samenwerking cruciaal. Meedoen aan het Innovatiepact van Greenport West-Holland is dan ook een logische stap.”Pin It on Pinterest