Magazine Aan het werk

Horti Footprint Chain Program (HFCP) is partner geworden van Greenport West-Holland. Tegelijk is de Greenport lid geworden van HFCP. Het Horti Footprint Chain Program is een keteninitiatief dat zich inzet voor het verduurzamen van de gehele sector door het gebruik van de Horti Footprint. 

Greenport West-Holland zet zich via verschillende programma’s in voor een volhoudbare tuinbouwsector waarin een balans bestaat tussen ecologische, maatschappelijke en economische waarden. Een belangrijke manier om deze balans te kunnen onderbouwen en te verbeteren is door het bepalen van de footprint van de activiteiten van ons tuinbouwcluster en ernaar te streven deze continu te verbeteren. Bovendien zijn er steeds meer consumenten, retailers en overheden die gekwantificeerd inzicht in de mate van duurzaamheid van producten willen krijgen. De footprint-berekening (of: Life Cycle Analysis) is een belangrijk instrument om tot een volhoudbare tuinbouwcluster te komen. Daarom is de Greenport blij met het wederzijdse partnerschap met Horti Footprint Chain Program. Alleen samen en door het verbinden van netwerken kunnen we deze grote opgaven waar we voorstaan versnellen en versterken.Pin It on Pinterest