Update Coronavirus

 

 

 

 

Stel uw subsidievraag

De weg vinden in het enorme woud van subsidieprogramma’s en fiscale regelingen kan een uitdaging zijn. Daar willen wij individuele ondernemers in de greenport graag bij helpen. De overheid stimuleert vernieuwende en duurzame initiatieven van ondernemers met fiscale voordelen en tal van subsidies voor bijvoorbeeld een innovatief productieproces, technisch nieuwe producten of energiebesparende maatregelen. Hieronder zetten wij de diverse initiatieven bij elkaar.

Haute Equipe Partners in Public

Haute Equipe bied ondernemers de mogelijkheid hun projectidee voor te leggen aan één van de subsidiespecialisten binnen het adviesbureaus. Een adviseur van Haute Equipe neemt dan telefonisch contact met u op om een eerste inschatting te maken van de subsidiekansen voor uw project.

Meer informatie? Neem contact op met Martin Bremer – Haute Equipe – via Martin.Bremer@haute-equipe.nl

MIT-regeling voor ondernemers

Subsidie voor innovatie

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf 7 april 2020 weer subsidie aanvragen binnen de [MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT)].

Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2020 ruim € 65 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

Mkb-ers uit Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT. [Lees verder]

MIT open voor innovatieve mkb-ers
Mkb-ers uit Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT.

Dien uw aanvraag snel in!
De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 7 april t/m 10 september en sluit om 17:00 uur die dag.

Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet al te lang. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT snel overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve).
Het onderdeel R&D-samenwerking is open van 11 juni t/m 10 september en sluit om 17:00 uur die dag.

Kennisvoucher
Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb-er een kennisvraag over bijvoorbeeld de vernieuwing van een product, productieproces of dienst kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van de kennisvraag kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).

Haalbaarheidsprojecten
Met haalbaarheidsprojecten kan in kaart gebracht worden wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, een marktverkenning of concurrentieanalyse. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 20.000).

R&D-samenwerking
Met een R&D-samenwerkingsproject kan een mkb-er samen met minstens één andere mkb’er een product, productieproces of dienst ontwikkelen of vernieuwen. Alle projecten voor de topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking, totdat het budget is uitgeput.

Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie. Er is keuze tussen kleine projecten (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000).

Aanvragen
Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket bij RVO.nl worden aangevraagd.

Via de Loketwijzer MIT 2020 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.

Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2020 ruim € 65 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.Pin It on Pinterest