Agritech

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Bert Mooren. Bert was als directeur van VNO-NCW West vanaf het begin (2014) nauw betrokken bij de oprichting van de triple helix-samenwerking Greenport West-Holland. En ook daarna zette hij zich met veel energie in voor die samenwerking vanuit de Greenboard, met een gulle en sterke persoonlijkheid. Ook zijn strategische kennis en ervaring om belangen van ondernemers en overheden aan elkaar te verbinden was van grote waarde. Bert was een echte lobbyist, maar één met daarin aandacht voor de mensen in de organisaties. Een aimable wijze man, waarmee de Greenport als organisatie een sprong vooruit heeft kunnen maken. We zullen Bert missen, en wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte. Bekijk het in memoriam op de website van VNO-NCW West.Pin It on Pinterest