Jaarevent 2023

 

 

Innovatieprogramma AgriTech

Het Zuid-Hollandse innovatieprogramma AgriTech is bedoeld om onze koppositie in de tuinbouw te behouden en versterken. Het programma is een initiatief van InnovationQuarter, Greenport West-Holland, MRDH, de provincie Zuid-Holland en TNO. InnovationQuarter voert namens de partners de coördinatie van het programma uit.

De tuinbouwsector in Zuid-Holland loopt wereldwijd voorop. Innovatie is van cruciaal belang om die positie te behouden en uit te breiden. We zien veel nieuwe technologieën ontwikkeld worden; maar grootschalige toepassing en nieuwe verdienmodellen blijven uit. Dit heeft enerzijds te maken met de hoge kosten en risico’s die validatie en opschaling met zich meebrengen. Anderzijds zien we terughoudendheid in het delen van ‘groene kennis’. Om baanbrekende innovatie te stimuleren, zul je technologische (‘grijze kennis’) moeten combineren met kennis van de tuinbouw. Het programma AgriTech wil deze twee barrières doorbreken door in te zetten op (cross-sectorale) samenwerking, kennisdeling en (financiële) ondersteuning.

Het innovatieprogramma AgriTech verbindt ondernemingen in de tuinbouw met technologieleveranciers en andere organisaties zoals innovatiecentra. Het innovatieprogramma AgriTech gebruikt hiervoor het gezamenlijke netwerk van de programmapartners. In het bijzonder stimuleren we technologieleveranciers uit andere sectoren hun oplossingen te valideren in de tuinbouw. Organisaties die al wel een projectidee hebben maar een consortiumpartner missen, kunnen bij het programma aankloppen om die te vinden.

Lees verder op de website van InnovationQuarter

 

Woody Maijers

Woody Maijers

Projectleider

Lees ons laatste nieuws

CategorieënPin It on Pinterest