Agritech

Zuid-Holland is één van de meest innovatieve regio’s van Europa. Onze regio staat bekend om haar vindingrijke ondernemers, toonaangevende kennisinstellingen en de aanwezigheid van alle topsectoren: daar zijn we trots op! Tegelijkertijd zijn vernieuwing en kennisdeling nodig om onze economische positie te behouden en te verstevigen. Daarom organiseert de provincie een reeks van inspirerende innovatietours om de innovatiekracht van onze regio te versterken. Op donderdag 8 juli 2021 spreken we over de innovaties binnen glastuinbouw op het gebied van hernieuwbare energie.

De glastuinbouw, een innovatieve en economisch belangrijke sector voor deze provincie én Nederland, is voorloper op het gebied van geothermie en andere energiemaatregelen. Aanwezigheid van restwarmte biedt kansen voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving en het glastuinbouwcluster. Zo zijn er al geothermiebronnen waarop kassen én huishoudens aangesloten zijn. Deze initiatieven kunnen een sleutel zijn in de energietransitie.

Tijdens de online bijeenkomst op 8 juli wordt gekeken waar kansen liggen voor de duurzame toekomst van glastuinbouw. Waar liggen kansen? Hoe kunnen we deze verzilveren en wat hebben we te overwinnen?

Met:

  • Evelien van Brederode, Programmamanager Energietransitie Westland
  • Stijn Schlatmann, Managing Director van adviesbureau BlueTerra Energy Experts
  • Leon Ammerlaan, Directeur van Ammerlaan The Green Innovator
  • Sadiq van Overbeek, Lead Research Engineer & Product Owner PAR+ van Physee, Start-Up gelieerd aan de TU Delft
  • Meindert Stolk, Gedeputeerde Economie & Innovatie en voorzitter Greenport West-Holland
  • Berend Potjer, Gedeputeerde Energie

U kunt zich aanmelden via de website van Zuid-HollandPin It on Pinterest