Agritech

“Economische vernieuwing, dat doe je niet alleen. In de Greenport West-Holland werken stad en regio samen en leren we van elkaar. Die samenwerking is cruciaal om onze innovatiekracht te vergroten en de overgang naar een duurzame, circulaire en digitale economie te versnellen.” Dat vertelde  Roos Vermeij, wethouder Economie voor de gemeente Rotterdam, tijdens een bezoek aan Greenport West-Holland. Ze werd bij het bedrijf Nature’s Pride in Maasdijk ontvangen door Greenport-bestuurslid Albert Abee, tevens wethouder Economie voor Westland en Jolanda Heistek.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, tuinbouw gerelateerd bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het cluster. De gemeente Rotterdam is op een aantal manier verbonden met de Greenport, onder meer als partner en als ondertekenaar van het Innovatiepact. De ontmoeting stond in het teken van economische samenwerking, onder meer op het gebied van energie, logistiek & mobiliteit en kennis & innovatie en binnen de Groeiagenda. Programmamanager Jolanda Heistek gaf een presentatie over de Greenport. Albert Abee vertelde over de kracht van samenwerking in de regio, waaronder binnen de MRDH maar ook richting het Rijk en Europa. CEO Fred van Heyningen van Nature’s Pride gaf het gezelschap een rondleiding door het handelsbedrijf, dat gevestigd is in Maasdijk.Pin It on Pinterest