Internationalisering

Internationalisering

De Greenport beschikt over unieke kennis op het gebied van onder meer duurzaamheid, voeding, gezondheid en geluk. Die kennis en expertise wil de Greenport vermarkten, zodat nieuwe marktkansen ontstaan voor ondernemers uit de regio.
Dit vraagt om een verdere internationalisering van zowel de regio als van individuele ondernemers, maar ook om profilering en verdere kennisontwikkeling. Onze ambitie daarbij is dat in 2030 bedrijven uit de Greenport een internationale reputatie hebben opgebouwd als betrouwbare, deskundige en innovatieve partners.

Wat doet Greenport?

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale profilering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster. Dat doen we in samenwerking met onder meer onderstaande  partners.

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Vacature
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Eric Moor (Sion), Ruud van der Vliet (Rabobank), Willem Snoeker (Achmea), Francien van Epen (Koppert Biological Systems), Martin van Gogh (Hoogendoorn)

Icoonproject

Branding van de Greenport

Projecten

AVAG

Nederland is een wereldwijd gerespecteerd leverancier van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service binnen de glastuinbouw. AVAG is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector. AVAG behartigt de gezamenlijke belangen van de leden en ondersteunt ze op de gebieden kwaliteit, innovatie en internationalisering. Nationale en internationale partijen kunnen via AVAG snel een betrouwbare businesspartner voor elk project vinden en zich een goed beeld vormen van het innovatieve karakter van de Nederlandse glastuinbouw.
www.avag.nl

Holland Horti International (HHI)

De Nederlandse export van tuinbouwproducten, -techniek en -kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. De meeste Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn internationaal actief. Door krachtenbundeling en gezamenlijke positionering kunnen zij effectiever zakendoen en gemakkelijker nieuwe markten betreden. Holland Horti International is hiervoor het centrale aanspreekpunt. De Greenport West-Holland werkt graag samen met de partners van HHI voor onze gezamenlijke internationale ambitie.
www.hollandhortiinternational.nl

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta gaat Nederland als marktleider in de glastuinbouw neerzetten. Dat doet ze door hiervoor een internationaal merk neer te zetten. Doel van Dutch Greenhouse Delta is om grootschalige glastuinbouwprojecten te initiëren rondom huidige en toekomstige megacities in de hele wereld.

InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert innovatieve bedrijven in alle levensfasen, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstelling en de overheid.
www.innovationquarter.nl

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners stuurt op het imago van Rotterdam en promoot de Rotterdamse regio nationaal en internationaal: het opent de deur van Rotterdam voor toekomstige bezoekers, bedrijven, bewoners en studenten en leiden ze rond in de stad. Rotterdam Partners is  verantwoordelijk voor de citymarketing, de acquisitie, en werken aan een beter vestigingsklimaat. Agrofood en glastuinbouw zijn belangrijke speerpunten voor Rotterdam Partners.
www.rotterdampartners.nl

Projecten

 

Ondernemer aan het woord

Martin van Gogh

Martin van Gogh

EBZ Greenport

De Nederlandse glastuinbouwsector moet haast maken met een grote transitie. Zo moet de sector versneld zoeken naar niches en cross-overs, zowel wat betreft productie als kennis.

Lees verder

in 2030 zijn samenwerkingen opgezet met partners in vijf strategische landen waaronder Zuid-Afrika, China en IndiaPin It on Pinterest