Internationalisering

Internationalisering

De Greenport beschikt over unieke kennis op het gebied van onder meer duurzaamheid, voeding, gezondheid en geluk. Die kennis en expertise wil de Greenport vermarkten, zodat nieuwe marktkansen ontstaan voor ondernemers uit de regio.
Dit vraagt om een verdere internationalisering van zowel de regio als van individuele ondernemers, maar ook om profilering en verdere kennisontwikkeling. Onze ambitie daarbij is dat in 2030 bedrijven uit de Greenport een internationale reputatie hebben opgebouwd als betrouwbare, deskundige en innovatieve partners.

Wat doet Greenport?

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale profilering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster.

Ambitie

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale profilering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster.

 

Holland Horti International (HHI)

De Nederlandse export van tuinbouwproducten, -techniek en -kennis is van grote waarde voor de Nederlandse economie. De meeste Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn internationaal actief. Door krachtenbundeling en gezamenlijke positionering kunnen zij effectiever zakendoen en gemakkelijker nieuwe markten betreden. Holland Horti International is hiervoor het centrale aanspreekpunt. De Greenport West-Holland werkt graag samen met de partners van HHI voor onze gezamenlijke internationale ambitie.

Icoonproject

Branding van de Greenport

Projecten

  • Internationaal ondernemerschap
    – Internationale marketing vanuit regionaal en landelijk perspectief
    – Afstemming projecten op basis van kennis en competenties (i.s.m. HHI)
    – Voorbeeld regio voor Nederland; Internationaal profiel als samenwerkende regio
      Innovatie en Ambitie ‘Feeding & Greening the Mega-cities’

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Maarten Struijvenberg (Rotterdam)
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Eric Moor (Sion), Ruud van der Vliet (Rabobank), Willem Snoeker (Achmea), Francien van Epen (Koppert Biological Systems)

Projecten

 

Ondernemer aan het woord

Martin van Gogh

Martin van Gogh

EPZ Greenport

De Nederlandse glastuinbouwsector moet haast maken met een grote transitie. Zo moet de sector versneld zoeken naar niches en cross-overs, zowel wat betreft productie als kennis.

Lees verder

in 2030 zijn samenwerkingen opgezet met partners in vijf strategische landen waaronder Zuid-Afrika, China en IndiaPin It on Pinterest