Jaarevent 2023
Internationalisering

Internationalisering

De Greenport beschikt over unieke kennis op het gebied van onder meer duurzaamheid, voeding, gezondheid en geluk. Die kennis en expertise wil de Greenport vermarkten, zodat nieuwe marktkansen ontstaan voor ondernemers uit de regio.
Dit vraagt om een verdere internationalisering van zowel de regio als van individuele ondernemers, maar ook om profilering en verdere kennisontwikkeling. Onze ambitie daarbij is dat in 2030 bedrijven uit de Greenport een internationale reputatie hebben opgebouwd als betrouwbare, deskundige en innovatieve partners.

Wat doet Greenport?

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt de internationale profilering en netwerken van het Nederlandse tuinbouwcluster. Dat doen we in samenwerking met onder meer onderstaande  partners.

Ambassadeurs triple helix:

Overheden: Vacature
Kennis & Onderwijs:
Ondernemers: Eric Moor (Sion), Ruud van der Vliet (Rabobank), Willem Snoeker (Achmea), Francien van Epen (Koppert Biological Systems), Martin van Gogh (Hoogendoorn)

Icoonproject

Branding van de Greenport

Projecten

PIC-meeting: 11 tot en met 13 juni 2019

Van 11 tot en met 13 juni organiseert de Greenport de negende bijeenkomst van het Plant Inter Cluster Consortium (PIC). PIC is een samenwerkingsverband van de 4 Franse regio-cluster-organisaties AgriSud Ouest Innovation, Céréales Vallée, Terralia and VEGEPOLYS. Ieder jaar organiseren zij hun meeting bij een ander cluster en dit jaar is gekozen voor Greenport West-Holland.

De (buitenlandse) deelnemers aan de bijeenkomst kunnen onder meer de Greentech en de Flower Trials bezoeken. Daarnaast nemen ze deel aan een symposium dat in het teken staat van samenwerking tussen de clusters en Technologische ontwikkelingen in de Tuinbouw waaronder het TRACK-project (het Europese project van de Greenport en vier Europese partners op het gebied van big data). Deelname aan de PIC Meeting staat ook open voor deelname vanuit de Nederlandse tuinbouw (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid). U kunt zich hier inschrijven en het programma bekijken.

 

AVAG

Nederland is een wereldwijd gerespecteerd leverancier van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service binnen de glastuinbouw. AVAG is dé brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector. AVAG behartigt de gezamenlijke belangen van de leden en ondersteunt ze op de gebieden kwaliteit, innovatie en internationalisering. Nationale en internationale partijen kunnen via AVAG snel een betrouwbare businesspartner voor elk project vinden en zich een goed beeld vormen van het innovatieve karakter van de Nederlandse glastuinbouw.
www.avag.nl

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners stuurt op het imago van Rotterdam en promoot de Rotterdamse regio nationaal en internationaal: het opent de deur van Rotterdam voor toekomstige bezoekers, bedrijven, bewoners en studenten en leiden ze rond in de stad. Rotterdam Partners is  verantwoordelijk voor de citymarketing, de acquisitie, en werken aan een beter vestigingsklimaat. Agrofood en glastuinbouw zijn belangrijke speerpunten voor Rotterdam Partners.
www.rotterdampartners.nl

Dutch Greenhouse Delta

Dutch Greenhouse Delta gaat Nederland als marktleider in de glastuinbouw neerzetten. Dat doet ze door hiervoor een internationaal merk neer te zetten. Doel van Dutch Greenhouse Delta is om grootschalige glastuinbouwprojecten te initiëren rondom huidige en toekomstige megacities in de hele wereld.

InnovationQuarter

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert innovatieve bedrijven in alle levensfasen, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstelling en de overheid.
www.innovationquarter.nl

 

EU Coördinator Greenport

Marga Vintges

Marga Vintges

EU Coördinator Greenport

 

Ondernemer aan het woord

Martin van Gogh

Martin van Gogh

EBZ Greenport

De Nederlandse glastuinbouwsector moet haast maken met een grote transitie. Zo moet de sector versneld zoeken naar niches en cross-overs, zowel wat betreft productie als kennis.

Lees verder

Recente berichten Internationalisering

in 2030 zijn samenwerkingen opgezet met partners in vijf strategische landen waaronder Zuid-Afrika, China en IndiaPin It on Pinterest