Agritech

Interpolis heeft zich aangesloten bij het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Inmiddels hebben vele tientallen partijen het Innovatiepact ondertekend (zie https://greenportwestholland.nl/innovatiepact/).

Bart Stengs, sectormanager glastuinbouw: “Met de glastuinbouw staan we voor mooie uitdagingen en vernieuwing gaat langzaam. Dat is waarom het slim én belangrijk is om dat samen en gecoördineerd te doen met de partijen in de glastuinbouw. Onze aandachtpunten zijn het energieakkoord en de ontwikkelingen rondom internationalisering”. Met praktijkgerichte innovatie kunnen ondernemers werken aan een gezond, vitaal en duurzaam bedrijfsmodel. Wij ondersteunen dan ook graag de toekomstplannen en de bedrijfscontinuïteit van individuele ondernemers en de sector in de volle breedte door mee te denken over innovaties.“

 

 Pin It on Pinterest