Vacature
Programmasecretaris

Inhoudelijke ambitie: Leidend in Gezondheid & Geluk

Ambitie: Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang bieden tot kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te delen.

De belangrijkste resultaten in 2020:

  • Ondersteunen actie uitdelen van bloemen in begin van corona-crisis en planten voor voedselbank
  • Bijdrage aan communicatie m.b.t. meer aandacht voor ‘groen’ in en om huis en gezonde voeding
    Inbreng thema Gezondheid & Geluk op Floriade 2022
  • Uitbreiding www.bioboost-platform.com met documenten-database met gedetailleerde informatie over mogelijk gebruik gewassen
  • Valorisatierapport over 20 gewassen die tijdens eerste lockdown in 2020 in grote hoeveelheden werden vernietigd
  • Ondersteuning ontwikkeling desinfecterende handgel op basis van tuinbouwreststromen
  • Popup-show Biobased Greenport West-Holland geopend in World Horti Center
  • Ondersteuning ontwikkeling Theelers (thee op basis van smaak en kracht van vier tuinbouwgewassen)

Deze Greenport-ambitie uitgelicht:

Uitdelen van bloemen in begin van corona-crisis

Medio maart 2020 werd een intelligente lockdown ingesteld in Nld, terwijl diverse andere landen een nog veel stringentere lockdown instelden. Export van bloemen en planten viel ineens helemaal stil. Tuinders en kwekers zaten met een overschot aan verse bloemen waarvan de “oogst” niet meer kon wachten.

Er is toen helaas veel kostbaar materiaal vernietigd, maar gelukkig werd ook een initiatief begonnen om de bloemen uit te delen aan zorgmedewerkers en zieken en bejaarden. Met medewerking van o.a. Marco van Zijverden (Dutch Flower Group) alsook BN’ers zoals Ali B. zijn toen ca. 500.000 boeketten verdeeld over heel Nederland. Een kleine moeite, maar de dankbaarheid was zeer groot. Met recht een goede, warme actie waarmee zichtbaar gestalte werd gegeven aan één van de thema’s van de Greenport: Gezondheid & Geluk.

En of het zo moest zijn. Na deze zeer geslaagde actie, die veel PR en goodwill heeft opgeleverd in binnen- en buitenland, verbeterde de situatie zienderogen: de grenzen gingen open, de mensen kochten massaal een bloemetje of plantje, en de sierteelttuinbouw beleefde met 2020 in financieel-economisch opzicht één van haar beste jaren ooit! 

Ook enkele niche-producten die niet via de reguliere retail afgezet konden worden maar normaliter via de nu gesloten groothandels hun weg vonden naar restaurants en hotel, hadden tijdens de corona-crisis te maken met onvoorziene overschotten. Het bedrijf Koppert Cress heeft in de beginperiode van Corona vele honderden mensen blij gemaakt met het weg geven van producten die niet meer verkocht konden worden. Heel triest voor het bedrijf, maar het gratis weggeven in plaats van vernietigen werd alom -niet in het minst ook door de pers- zeer op prijs gesteld!

 

Opening popup-show van Biobased Greenport West-Holland

Meer aandacht voor “groen” in en om huis

In 2020 is zowel in de eerste als tweede lockdown een beroep gedaan op iedereen om toch vooral vanuit huis te werken. Waar men voorheen ’s-ochtend met fiets, bus, trein of auto naar kantoor ging, zat men voortaan aan de keukentafel of in een inderhaast ingerichte werkkamer online te werken. Met Zoom of Teams.

Er ging een wereld voor de mensen open: ook door thuis te blijven kon er kennelijk tóch doorgewerkt worden. Om het gemis aan gezelligheid van kantoor te compenseren, werd al gauw besloten dat het thuis “opgeleukt” moest worden. En een fris bloemetje of plantje extra mocht dan écht niet ontbreken. Zowel binnen, een mooie vaas bloemen of een prachtige potplant in de nieuwe werkkamer, maar zeker ook buiten: perkplanten en struiken bleken niet aan te slepen….

Na een moeizame periode in het begin van de corona-uitbraak, werd het allengs een gouden business voor de sierteelt. Bloemen houden van mensen, mensen houden van bloemen. Een extra bloemetje of plantje om het gemis van gezellige collega’s een beetje te compenseren.

 

Meer aandacht voor gezonde voeding

Met het thuiswerken kwam ook het begrip “corona-kilo’s” op. Door sluiting van fitness en andere sport-activiteiten, het niet meer hoeven fietsen naar bus, trein of kantoor, vlogen de kilo’s eraan. Terwijl juist ook van belang was om redelijk slank te blijven; algauw bleek namelijk dat vooral de mensen met overgewicht (waarbij vooral het buikvet van belang was), grotere kans op complicaties bij corona-besmettingen hadden.

Door een combinatie van factoren (tijdwinst door minder reistijd; grotere aandacht voor gezonde levensstijl; de al eerder in gang gezette trend van verantwoord(er) eten en koken) zien we dat steeds meer mensen overschakelen op minder vet en zoet eten, en méér groenten en fruit. Gezonder eten, lekkerder in je vel zitten, je beter/gelukkiger voelen.

 

Kansen voor gezonde inhoudstoffen

Uitbreiding www.bioboost-platform.com met documenten-database

Op www.bioboost-platform.com is voortaan ook gewasgerelateerde detailinformatie over gebruik van tuinbouw bijproducten te vinden en te plaatsen op het platform. Dankzij een bijdrage van Provincie Zuid-Holland is deze module gerealiseerd om het gebruik van plantaardige grondstoffen voor o.a. materialen te stimuleren. Er zijn in 2020 een ruim aantal documenten op geplaatst waaronder de valorisatierapporten van 20 gewassen die tijdens de eerste lock-down in 2020 in grote hoeveelheden werden vernietigd.

 

Tijdens Dutch Agri Food Week staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.Pin It on Pinterest