Jaarevent 2023

Het jaarplan voor 2020 van Greenport West-Holland is gereed. In het jaarplan staat per ambitie aangegeven wat de opgaven en activiteiten zijn. U kunt de digitale versie van het jaarplan downloaden. De papieren versie wordt verspreid tijdens onder meer Greenport-evenementen. [Download het jaarprogramma]Pin It on Pinterest