Jaarevent 2023

Jolanda Heistek

Programmadirecteur

Jolanda Heistek is programmadirecteur van Greenport West-Holland. Samen met de verschillende partijen uit de triple helix (ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek) bouwt ze aan netwerken met als doel een gezonde, vitale en duurzame toekomst voor het Greenport-cluster.

Jolanda was voorheen werkzaam bij de kennisinstellingen TNO en WageningenUR. Vervolgens was ze innovatie- en kennismakelaar bij CropEye, Kwartiermaker bij het Innovatieplatform Biobased&Agribusiness en innovatiemanager bij PlantValue.

LinkedIn profiel Jolanda Heistek

 Pin It on Pinterest