Meet & Greet Energie

Op 21 september wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Reimerswaal geïnstalleerd. En dat is José van Egmond, voormalig wethouder Economie in Pijnacker-Nootdorp en vooral een bevlogen bestuurder van de Greenport. Een laatste interview met de voorvechtster van de energietransitie in de Greenport, en voormalig voorzitter van Greenport West-Holland Overheden, dat aan de wieg stond van het huidige triple helix-cluster. “Ik wens de Greenport een duurzame toekomst toe.”

“In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zorgt de tuinbouw voor een kwart van de banen. Je zou dus kunnen zeggen dat de tuinbouw zorgt voor een kwart van de economie in Pijnacker-Nootdorp. En elke keer als ik een kijkje neem in een kas, dan merk ik weer hoe innovatief en toekomstgericht de sector is, en hoe vriendelijk en trots de ondernemers in de tuinbouw zijn. Maar misschien speelt ook mijn achtergrond mee. Ik ben opgegroeid in Rijnsburg, mijn opa had een tulpenkas. Ik zie mezelf nog als klein meisje tussen de kassen rennen.”

Je maakte je vooral hard voor de energietransitie. Waarom?

“Energie is cruciaal voor de teelt en een belangrijke kostenpost. Dat is dus de economische kant. Maar er speelt meer. Net na de ramp met de MH17 vertelde een teler me: we moeten zorgen dat we onafhankelijk worden van Rusland en van het Russische gas. Energie is dus ook geopolitiek. Daarnaast spelen de gevolgen voor het klimaat. De energietransitie is nu écht nodig, de vrijblijvendheid is voorbij.”

Wat is voor de Greenport de grootste uitdaging op het gebied van de energietransitie?

“De realisatie van het warmtenetwerk. Een enorm belangrijk initiatief, maar tevens enorm complex. Er spelen veel belangen, er zijn veel betrokken partijen en het gaat om veel geld. Ter illustratie: in Pijnacker-Nootdorp hebben we een bescheiden netwerk, en zelfs daarover hebben we meer dan drie jaar overlegd. Een voorbeeld van hoe complex dat kleine netwerk al is: de gemeente is verantwoordelijk voor vergunningen, maar is met het zwembad ook nog eens klant van de warmte van Ammerlaan TGI.”

De glastuinbouw in Reimerswaal is in ontwikkeling. Speelde je tuinbouwachtergrond mee in je benoeming?

“Of het voor de gemeente meespeelde, weet ik niet. Maar voor mij was het wél een belangrijk argument. Ik vind de tuinbouw namelijk écht leuk. In Reimerswaal zijn zo’n acht bedrijven met een totaal areaal van ongeveer 85 hectare. Dat zijn redelijk nieuwe bedrijven, maar ook voor die bedrijven biedt de energietransitie kansen. Denk maar aan de levering van restwarmte. Maar als burgemeester zit Economie niet in mijn portefeuille. Ik hoop dus dat ik een keer word uitgenodigd voor een werkbezoek…”

Je neemt afscheid van de Greenport. Wat wens je alle mensen, bedrijven en organisaties in de Greenport toe?

“Be good and tell it, om te beginnen. Maar ook: tel je zegeningen. Voorheen (voor november 2014) was het ‘ieder voor zich’. Nu werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen zo goed samen. Dat heeft geresulteerd in het Greenport-programmabureau, met een Bedrijfslevenvisie en concrete plannen op het gebied van onder meer agrologistiek, energie en kennis & innovatie. Dat is al een enorm mooi resultaat. En natuurlijk wens ik de Greenport een duurzame toekomst toe. Ik ben ervan overtuigd dat die toekomst er komen gaat.”Pin It on Pinterest