Agritech

Zonnepanelen op waterbassins zijn een goede mogelijkheid voor dubbel ruimtegebruik én voor een duurzamere energieproductie in de tuinbouw. Daarom onderzoekt het EnergieAkkoord met RES MRDH, enkele leveranciers, gemeenten en Glastuinbouw Nederland de haalbaarheid en mogelijke knelpunten voor het plaatsen van zonnepanelen op waterbassins. 

Zonnepanelen op daken van zowel oude als vooral nieuwe woonhuizen zijn inmiddels gemeengoed. Ook op de daken van bedrijfsgebouwen worden steeds vaker grootschalige projecten gerealiseerd, zoals op het ABC-terrein in Westland. Op de bedrijfsdaken van glastuinbouwbedrijven zijn zonnepanelen zeker nog geen standaard-installatie. Soms is de constructie niet sterk genoeg en gaan andere investeringen op de bedrijven voor. Bovendien wekken panelen vooral in de zomer stroom op terwijl de bedrijven zelf het nodig hebben in de winter en daar wordt de WKK nog volop voor ingezet.

Er zijn verschillende leveranciers die goede en betrouwbare drijvende systemen beschikbaar hebben om zonnepanelen op waterbassins aan te leggen. De stormbestendigheid van de installaties is een belangrijke eigenschap. Bijkomende voordelen van zon op waterbassins zijn de vermindering van de verdamping en algengroei in het bassin. Bovendien leveren de panelen een meeropbrengst door de verkoelende werking van het water.

De gezamenlijke waterbassins in Greenport West-Holland hebben een geschatte oppervlakte van ongeveer 120 ha. Als op 50% daarvan zonnepanelen geplaatst kunnen worden, dan geeft dat ruim 100 MW-piek aan vermogen met een totale productie van ongeveer 100 mln KWh per jaar. Daarom onderzoeken het EnergieAkkoord, RES MRDH, enkele leveranciers, gemeenten en Glastuinbouw Nederland de mogelijke knelpunten. Daarbij wordt met Energie Samen ook gekeken naar mogelijkheden dat andere partijen (bijvoorbeeld energiecoöperaties in de omgeving) investeren in de installatie.

Heeft u belangstelling of vragen; neem dan contact op met Nico van Ruiten.Pin It on Pinterest