Vacature
Programmasecretaris

Binnen de Roadmap Next Economy werkt een aantal regionale partijen – zoals de Greenport – aan de toekomst van die regio. De ontwikkeling van kennis en innovatie is daarbij essentieel (transitiepad Nex Society). Onderzoeks- en onderwijsinstellingen onderzoeken daarom op welke manier zij er voor kunnen zorgen dat kennis beschikbaar komt en goed opgeleide vakkrachten met deze nieuwe kennis kunnen werken, vertelt Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens aan Hogeschool Inholland.

De Greenport verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de  benodigde kennis en daarmee het onderwijs in de regio. Want de bedrijven in de Greenport zullen in de toekomst  behoefte hebben aan medewerkers met andere kennis en vaardigheden. Maar welke zijn dat? En hoe kan het onderwijs daarop inspelen? Dat zijn de vragen van het project Kennis & Innovatiepact.

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven in de Greenport ook in de toekomst floreren?”, aldus Maijers. “Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat ze ook in de toekomst medewerkers hebben die de juiste capaciteiten hebben?”

Momenteel inventariseert een werkgroep (bestaande uit Maijers en Rick van Dam (Lentiz)) welke kennis, innovatie en opleidingsactiviteiten er al zijn in de regio. De volgende stap is die activiteiten met elkaar te verbinden en te  bepalen welke rol ze kunnen spelen in de kennisontwikkeling en -uitwisseling van de toekomst. Maijers: “Uitgangspunt zijn daarbij de Greenport-thema’s en de uitwerking van de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.”

 

Meer informatie: Jan Willem Donkers thematrekker Kennis & Innovatie [email protected]Pin It on Pinterest