Jaarevent 2023

Tuinbouwreststromen zoals tomatenstengels zijn prima bruikbaar voor de productie van bijvoorbeeld karton en textiel. De belangrijkste uitdaging: een gezond verdienmodel. Zo’n business case vraagt om een integrale benadering. Dus niet alleen de vezels gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld papier, maar ook alle andere inhoudstoffen gebruiken. Dat was de conclusie van het mini-symposium‘Tuinbouwreststromen en papier en textiel’.

Biobased Greenport West-Holland en BioBoost organiseren dit najaar drie themaweken over het gebruik van tuinbouwreststromen. In september was er een themaweek over bouwmaterialen en in oktober over de insectenkweek. Tot en met 13 december is de derde themaweek, namelijk over papier en textiel.

Tijdens ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’ is er 12 december een excursie naar Schut Papier, en op maandag 9 december was er een mini-symposium in HortiVERSum in Zoetermeer. Verschillende sprekers gaven hun visie op de toekomst van biobased toepassingen van reststromen uit de tuinbouw.

Niet jaarrond

Onderzoeker Edwin Keijsers van Wageningen Research ontwikkelt samen met de industrie nieuwe processen en producten uit biobased grondstoffen. Welke producten haalbaar zijn – technisch of economisch – is van veel zaken afhankelijk. Zo varieert de lengte van de vezels en het percentage cellulose. Daardoor zijn niet alle reststromen uit de tuinbouw geschikt voor de productie van bijvoorbeeld karton.

Daarbij komt dat de tuinbouw relatief weinig reststromen heeft. Zoals ook Michiel Adriaanse van het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) duidelijk maakte: de hoeveelheid reststromen die de tuinbouw kan leveren is maar zo’n 0,4% van de behoefte van de Nederlandse papierindustrie. Bovendien zijn tuinbouwreststromen niet jaarrond beschikbaar.

Verpakking met een verhaal

Dat zet de deur echter open voor speciale producten. De tomatendoos is daarvan een mooi voorbeeld: in karton gemaakt van tomatenstengels worden tomaten verpakt. Een Droste-effect dus, en een verpakking met een verhaal. Maar hiervan een verdienmodel maken is alleen mogelijk als niet alleen de vezels verwaard worden, maar ook de andere inhoudstoffen. Zo is lignine bruikbaar als asfalt, en zijn van de sappen uit tomatenstengels bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen te maken.

Er zijn dus veel partijen nodig voor het maximaal verwaarden van tuinbouwreststromen. Bovendien moeten die partijen bereid zijn anders naar het verdienmodel te kijken. ‘Reken de initiatieven niet gelijk kapot’, vertelde Adriaanse.

Tomatentextiel en een asperge-lamp

Tijdens het mini-symposium werden concrete voorbeelden getoond van wat mogelijk is met tuinbouwreststromen. Zo liet Nicole Schluep van PapierLab zien dat met aspergeschillen doorzichtig papier te maken is, of een mooie lamp: Lampèrge.

Nienke Binnendijk is Business Director bij BlueCity Lab. Samen met Greenport West-Holland, Maurice Wubben, Duijvestijn Tomaten en United Oceans werkt BlueCity Lab aan de ontwikkeling van textiel gebaseerd op tomatenstengels. Daarvoor wordt internationale samenwerking gezocht, bijvoorbeeld met Finland: de textielindustrie is immers volledig verdwenen uit Nederland. Binnendijk: “Komend voorjaar willen we het Tomaten-T-Shirt presenteren.”Pin It on Pinterest