Magazine Aan het werk

Jiayi-WeiHoe ziet de ontwikkeling van vertical farming eruit in een aantal internationale regio’s? Dat onderzocht studente Jiayi Wei (Inholland)  in opdracht van het Innovatiepact van Greenport West-Holland. Uit literatuuronderzoek en veldonderzoek ontdekte ze een aantal verschillende drijvers voor de ontwikkeling. 

Jiayi Wei, waarom deed je het onderzoek?

“Ik studeer Horticulture in Shanghai, waar ik ook vandaan kom. Gedurende twee jaar heb ik gestudeerd aan Hogeschool Inholland. Docent Woody Maijers vroeg me onderzoek te doen naar het ontwikkelingsperspectief van vertical farming, en me daarbij te richten op drie regio’s: China, Singapore en Canada. Een mooi onderwerp, en een mooie combinatie van mijn twee studies.”

Hoe ziet de ontwikkeling van vertical farming eruit in die regios’s?

“Het is zeer kansrijk om in deze landen te investeren in vertical farming. Het gaat dan vooral om overdekte boerderijen in grote gebouwen en om teelten in containers. Het toekomstige investeringskapitaal wordt geschat op ongeveer 300 miljoen dollar voor elk land. Wereldwijd zal er het komend decennium naar schatting meer dan 3000 miljoen dollar geïnvesteerd worden in vertical farming.”

Je onderzocht de drijvers van die ontwikkeling. Wat zijn die in de verschillende landen?

“Wereldwijd gaat het om onder meer voedselveiligheid, landbouwmodernisering en een hoge stedelijke dichtheid. In bijvoorbeeld Canada zijn belangrijke thema’s canabis en vertical farming in bijvoorbeeld supermarkten, keukens of in de ruimte. In zowel China als Singapore zijn belangrijke drijvers de hoge stedelijke dichtheid en landbouwbeperking in de kustgebieden. In China komt daarbij de voedselveiligheid en het arme ecosysteem in het productiegebied.”

Je studie zit erop, je bent terug naar Shanghai. Mis je Nederland?

“Door de coronacrisis kon ik lang niet terug naar mijn familie in Shanghai. Ik ben blij dat het uiteindelijk wél kon. Maar ik ga Nederland zeker missen. Niet de regen, maar wel de mensen en de kaas. Ik kom zeker een keer terug, maar ik weet niet wanneer. Misschien over vijf jaar?”Pin It on Pinterest