Agritech

Wie denkt aan Horti Science, denkt al snel aan Lansingerland, met onder meer een aantal toonaangevende kennisinstellingen en de campus Horti Science Park. Maar hoe kan de gemeente Lansingerland verder invulling geven aan dat profiel? Daarover kwam onlangs voor het eerst de klankbordgroep Horti Science Visie samen. Wethouder Jan-Willem van den Beukel: “We willen het profiel invullen met ondernemers én inwoners.” 

 Dit najaar wordt de visie Horti Science van de gemeente Lansingerland voorgelegd aan de gemeenteraad. Na goedkeuring is de visie de basis voor een uitvoerings- en investeringsagenda, met thema’s als onderwijs, werkgelegenheid, Horti Science Park, herstructurering, ruimte en gezondheid. Van den Beukel: “Het is dus belangrijk dat zo’n visie gedragen wordt door zowel ondernemers als inwoners. Dat iedereen zegt: Die visie is ook van ons.”

Daarvoor is een traject opgezet met onder meer een bijeenkomst voor inwoners (in juni) en een beeldvormende bijeenkomst voor de gemeenteraad (in juli). Voor het tuinbouwcluster is een klankbordgroep ingesteld. Na de zomer wordt de visie besproken door het College van Burgemeester en Wethouders. “Nu al bespreken we de visie met regelmaat binnen het College, met telkens aandacht voor verschillende portefeuilles. Horti Science is namelijk breder dan alleen tuinbouw. Zo vertelde pas een tuinbouwondernemer dat hij zeer geholpen is met de ‘last mile’, dus vervoer voor zijn medewerkers van het treinstation naar zijn bedrijf. Wat goed is voor de tuinbouw gebeurt dus soms op terreinen waar je niet in eerste instantie aan denkt.”

Impactgerichte aanpak

De klankbordgroep Horti Science Visie bestaat uit vertegenwoordigers van Anthura, Bayer, Koppert Biological Systems, Greenport West-Holland, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, Wageningen UR en gemeente Lansingerland. Tijdens de eerste bijeenkomst – op 8 april – spraken ze over onder meer de visie en de ambities. “De vraag is: hoe gaan we die ambities organiseren en realiseren? Hoe kunnen we bijvoorbeeld de agenda’s op elkaar afstemmen?”

De bijeenkomst leverde zinvolle inzichten op, aldus Van den Beukel. Zo vindt de ene de ambities te generiek, terwijl de ander ze juist te eenvoudig vindt. “Het mooie is dat de ambities voor een groot deel gaan over Sustainable Development Goals en duurzaamheidsdoelen, en dat die termen voor veel ondernemers – ook buiten de klankbordgroep – al gemeengoed zijn. Ze handelen dus al vanuit die begrippen. Dat sluit mooi aan bij de visie, want we willen een impactgerichte aanpak.”

Zichtbaar voor inwoners

Hoewel de visie nog niet is vastgesteld, zijn er al wel ideeën voor de uitvoeringsagenda, aldus Van den Beukel. Als eerste vanzelfsprekend de Greenport Horti Campus Oostland: Horti Science Park. “Dat is een duidelijke, eerste bouwsteen van de visie. En in het Horti Science Park zie je ook goed de samenhang met de campusgedachte van de Greenport.”

Daarnaast zou Van den Beukel het goed vinden als de tuinbouw zichtbaarder wordt voor inwoners van Lansingerland. Veel inwoners hebben namelijk weinig binding met de sector. “De ruimtelijke oriëntatie is heel anders dan pak ‘m beet twintig jaar geleden. Zo kwam een ondernemer met het voorstel om kinderen uit groep 6 van de basisschool uit te nodigen: dat is namelijk een leeftijd die belangrijk is voor je wereldbeeld. Als je die groep voor je wint, ben je spekkoper.”Pin It on Pinterest