Jaarevent 2023

Jack Zwinkels runt samen met zijn vader Johan kwekerij Vicini in Nootdorp. Zijn bedrijfskundige kennis is uitstekend dankzij een eerdere studie. Maar zijn teeltkennis verdiende een upgrade. Daarom koos hij voor de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness van Inholland Delft. “Ideaal, ik kan zelf mijn planning maken én kan de geleerde stof direct toepassen op ons bedrijf.”

De 26-jarige Jack Zwinkels studeerde eerder Small Business & Retail Management. Na zijn studie koos hij toch definitief voor de tuinbouw. Langzamerhand werkt hij zichzelf in binnen de snijhortensia-kwekerij van 2 hectare.“ Mijn vader is nu 57 jaar. Dat betekent dat hij over een aantal jaar zal stoppen. Daar moet ik dan wel klaar voor zijn.”

Een fulltime opleiding zag Jack niet zitten; het meest praktisch was een opleiding die hij zou kunnen combineren met zijn werk. Begin dit jaar hoorde hij van een nieuwe opleiding bij Inholland Delft: de Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness. Sinds februari is hij een van de vijf studenten van deze pilot-opleiding. “Je leert wat je moet leren!”

Geen tentamens, zelf onderzoek doen

Kern van de flexibele deeltijdopleiding is dat studenten zelf bepalen in welke volgorde en met welke snelheid ze welke stof leren, vertelt Hans Ligtenberg, leercoach bij Inholland, dat partner is van de Greenport. Zo is de bedrijfskundige kennis van Jack meer dan uitstekend. De onderdelen van de opleiding die onder management en organisatie vallen zullen dus snel doorlopen worden.

Een ander belangrijk punt is dat de opleiding geen tentamens kent. Studenten doen (onderzoeks-)opdrachten – gekozen in samenspraak met de opleiding – en maken daarvan bijvoorbeeld video’s, logboeken of rapporten. Daarover krijgen ze na afloop van het project een examengesprek met twee docenten van zo’n twee uur.

Zo onderzoekt Jack momenteel de mogelijkheden van een biologische bestrijder in de bestrijding van trips in snijhortensia. “Japanse trips wordt een steeds groter probleem. In onze schuur heb ik een afgesloten proefkas gebouwd: daarin staan besmette planten en een waardplant. Ik kan dus op het bedrijf onderzoek doen, een ideale combinatie.”

Zelfdiscipline en motivatie

Ligtenberg: “Studenten laten tijdens de opleiding zien welk deel van het vakmanschap ze al beheersen. Dat is dus een heel andere insteek dan andere opleidingen. Studenten mogen wel college volgen, maar dat hoeft niet. Het draait dus om zowel zelfdiscipline als om motivatie.”

Willems: “Veel van de zaken die je doet voor de opleiding – bijvoorbeeld zo’n onderzoek naar trips – had ik waarschijnlijk in de praktijk ook gedaan. Maar nu doe ik het planmatig, zo doe ik nu ook een financiële doorberekening. Bovendien krijg ik feedback van de docent en van andere leerlingen. Deze opleiding is dus goed voor mij én voor het bedrijf!”

Instromen vanaf september

De Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness is een volwaardige bachelor-opleiding en duurt tussen de twee en vier jaar. Deelnemers betalen het reguliere, wettelijk collegegeld; de hoogte daarvan is afhankelijk van of de student al een hbo- of wo-diploma heeft.

De opleiding zit op dit moment nog in de pilotfase, vertelt Ligtenberg. “We zijn de eerste groene opleider die deze vorm van onderwijs aanbiedt. Daarom doen we nu ervaring op, in samenwerking met het ministerie van Onderwijs. In september is het volgende instroommoment voor een klein aantal studenten.”

Bekijk meer informatie over de opleiding Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness. Of neem contact op met Hans Ligtenberg: 06 22234896.Pin It on Pinterest