Jaarevent 2023

Martin van der Hout zal vanaf 1 januari 2023 de functie Programmaregisseur van het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland overnemen. Hij volgt Nico van Ruiten op, die sinds begin 2018 de functie bekleedde. Van der Hout is al meer dan 15 jaar werkzaam in verschillende rollen in de energiesector.

Binnen het EnergieAkkoord werken tientallen bedrijven, overheden en organisaties samen aan het beperken van de CO2-emissie in het Greenport-cluster. Daarvoor is een aantal programmalijnen; deze gaan onder meer over verbinden van partijen, kennisdeling, monitoring en het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen. Het huidige akkoord – dat werd getekend in 2020 – heeft betrekking op de periode tot 2025.

Nico van Ruiten was in 2018 de eerste Programmaregisseur van het EnergieAkkoord. Hij wordt dus opgevolgd door Martin van der Hout, die vanaf 1 oktober 2022 al enkele activiteiten in zijn nieuwe functie zal oppakken. Van der Hout is tuinbouwkundig ingenieur die zijn praktische en bestuurlijke ervaring graag inzet om de moderne glastuinbouw verder te brengen. Hij staat internationaal bekend om zijn multidisciplinaire ervaring in geothermie, met name voor de toepassing voor het verwarmen van grootschalige gebruikers zoals kassen en stedelijke warmtenetten.

Martin van der Hout: “Het is fantastisch hoe de Greenport West-Holland samen met haar partners de transitie in de Zuid-Hollandse glastuinbouw stimuleert. Het EnergieAkkoord is het toonbeeld van een gezamenlijke ambitie, aansluitende intenties en open belangeninbreng. De dynamiek is erg boeiend en ik zie uit naar ieders inbreng.”Pin It on Pinterest