Jaarevent 2023
De wereld heeft een tekort aan gezonde voeding. Insecten zijn een mogelijke aanvulling en oplossing. De masterclass ‘Insecten zijn om op te vreten’ van Biobased Greenport West-Holland, BioBoost én Hogeschool Inholland gaat over de toekomstige rol van insecten in ons voedingspatroon. Aansluitend maken deelnemers zelf een insectenhapje. De masterclass op 16 oktober is onderdeel van ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ én van de Dutch Food Week.

De biobased economie biedt grote kansen voor de tuinbouw. Zo kunnen tuinbouwrestmaterialen op verschillende manieren verwaard worden. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van tomatenstengels voor de productie van papier of textiel. Welke eisen worden voor dergelijke toepassingen gesteld aan die restmaterialen? Hoe organiseren we een marktsysteem? En hoe kunnen ondernemers daarop inspelen?

Daarover gaan de themaweken die Biobased Greenport West-Holland in samenwerking met Bioboost najaar 2019 organiseert. Er zijn dit jaar drie van dergelijke themaweken: ‘De week van tuinbouwreststromen en biobased bouwmaterialen’ vond in september plaats, van 7 tot en met 16 oktober is ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ en van 9 tot en met 13 december is ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’.

Zelf insectenhapjes maken

Op Wereldvoedseldag – 16 oktober – organiseren Biobased Greenport West-Holland, BioBoost én Hogeschool Inholland de masterclass ‘Insecten zijn om op te vreten’. Lector Feike van der Leij van Inholland vertelt dan over de toekomstige rol van insecten in onze voeding. Aansluitend maken deelnemers aan de masterclass met hulp van praktijkdocent Maarten Bosch zelf een insectenhapje in het Food Lab van Inholland Delft. Bij de aansluitende borrel worden die hapjes geserveerd.
Deelname aan de masterclass is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden via www.greenportwestholland.nl/deweekvantuinbouwreststromen/.

Mini-symposium in Apollo 14

Eén van de andere onderdelen van ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ is een mini-symposium over insectenkweek op 10 oktober in Apollo 14 in Den Haag. Sprekers zijn Bicky Nguyen (CricketOne), Bart Nollen (Sustainable Protein), Thomas Spranghers (Hogeschool Vives) en Sander Peltenburg (De Krekerij). Wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag opent het mini-symposium. Ook hiervoor kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via www.greenportwestholland.nl/deweekvantuinbouwreststromen/.Pin It on Pinterest