Vacature
Programmasecretaris

Met energie samenwerken
Regiobijeenkomst Westland-Oostland

Speciaal voor ondernemers in de glastuinbouw

16 december 2015 16.45 – 19.30 uur
bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp

“De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Zo ook de economie. De toekomst ligt in duurzame producten en productieprocessen.”

Meld u hier aan

“Geen fossiele brandstoffen meer, maar gebruik van duurzame energie in het productieproces is ‘your licence to produce’.”

Als ambassadeur van duurzame energie nodig ik u graag uit voor deze regionale bijeenkomst ‘Samenwerken met Energie’ die wij samen met de Greenport West-Holland organiseren.
Uw mening is van groot belang voor de toekomst de glastuinbouw in onze gemeente én in de GreenportWO.

De glastuinbouw als topsector loopt voorop als het gaat om stabiele duurzame energievoorziening. Energie en arbeid zijn voor u als ondernemer -naast een kostenpost- het belangrijkste werkkapitaal. Sinds jaar en dag werkt de sector aan een schone, veilige en efficiënte energievoorraad. Voor henzelf, maar vaak ook voor hun buren; de maatschappij. Naast warmte-koude opslag is geothermie sterk in opkomst.

In 2050 willen we energieneutraal zijn. Om daar te kunnen komen is een scala aan verschillende maatregelen nodig: SMART-grids, zonne-energie, windenergie, energie uit water en biomassa. Maar ook: het efficiënter benutten van de beschikbare (rest)warmte voor een warmterotonde.

Waar liggen volgens u de meeste kansen? De grootste knelpunten?

De Greenport West-Holland werkt op dit moment samen met haar partners (o.a. ondernemers, provincie, gemeenten en LTO Noord Glaskracht) aan de strategische agenda ‘Duurzame Energie’. Deze agenda moet uiteraard aansluiten op uw behoefte. Graag gaan we met u in gesprek over dit thema.

Ik ontmoet u graag op woensdag 16 december a.s.!

José van Egmond,
Wethouder Glastuinbouw Pijnacker-Nootdorp
Ambassadeur Greenport West-Holland Duurzame Energie

Programma
16.45 – 17.15 uur Inloop
17.15 – 17.50 uur

– Welkom door dagvoorzitter Jolanda Heistek, Programmamanager GreenportWO
– Strategische agenda ‘Duurzame energie’ – José van Egmond
– Pitches van ondernemers en betrokken organisaties
17.50 – 18.30 uur Plenaire discussie
18.30 – 19.30 uur Walking Dinner

Tijd en plaats
U bent van harte welkom op woensdag 16 december tussen 16:45 en 17.15 uur in het Bestuurscentrum, ingang Emmastraat 165, direct om de hoek bij het gemeentekantoor.

Meld u hier aanPin It on Pinterest