Resultaat Innovatiepact 1

Alle ondernemers en geïnteresseerden uit het Oostland zijn op maandagavond 13 mei van harte welkom om, samen met de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland mevrouw Adri Bom-Lemstra en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas, mee te denken over de toekomst van het glastuinbouwcluster. De bijeenkomst is kosteloos te bezoeken en vindt plaats van 18.30 – 21.30 uur in het gemeentehuis van Lansingerland. Aanmelden kan via verkenningoostland.nl.

Centrale vraag deze avond: “Hoe houden we de sector relevant en toekomstbestendig en wat hebben ondernemers daarvoor nodig?”. Hiervoor zijn analysekaarten ontwikkeld, die de eerste resultaten van onderzoek in het glastuinbouwgebied weergeven. Ondernemers, tuinders, maar ook bewoners en geïnteresseerden krijgen hiermee inzicht in de mogelijkheden van het Oostland.

Samenwerking Oostland

De meet-up wordt georganiseerd door de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland. Zij werken sinds begin 2018 samen onder de naam ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’.

Onderzoeksresultaten

Onder het genot van een hapje en een drankje maken zij de eerste uitkomsten van de ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’ bekend. De verkenning is een belangrijke stap in het streven naar een moderne, innovatieve, duurzame en economisch gezonde toekomst voor de glastuinbouw in het Oostland. Met de uiteindelijke resultaten van de verkenning ontwikkelen de gemeenten en de provincie een visie en beleid voor het gebied.

Wat moet de overheid doen?

Ook hoort ‘Verkenning Glastuinbouw Oostland’ na aanleiding van de eerste resultaten graag wat u verwacht van de gemeenten en de provincie. Denkt u bijvoorbeeld dat er in de bestemmingsplannen meer verstening mogelijk gemaakt moet worden? Of ziet u iets in vertical farming, teeltverandering richting andere gewassen met meer toegevoegde waarde? Er is gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen tijdens de afsluitende netwerkborrel.

Programma

18:30 – 19:00: Inloop met broodbuffet
19:00 – 19:15: Plenaire start: Welkom door Adri Bom-Lemstra, lid Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en Albert Abee, wethouder Greenport, duurzaamheid en financiën gemeente Lansingerland, namens alle deelnemende gemeenten.
19:15 – 19:30: Toelichting proces Verkenning Glastuinbouw Oostland door Roelof Kooistra van Rebel Group
19:30 – 20:30: Bezoek thema-carrousel: De concept kansenkaarten staan opgesteld in vier themazalen:

  • Innovatie en verstening
  • Bereikbaarheid
  • Energie
  • Modernisering glastuinbouw

20:30 – 21:30: Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden en vragen

De toegang is kosteloos. U kunt zich online aanmelden via de website VerkenningOostland.nl.Pin It on Pinterest