Magazine Aan het werk

Oneerlijke handelspraktijken in tuinbouwketens zijn sinds eind vorige week te melden via [email protected]. Oneerlijke handelspraktijken zijn Europees gedefinieerd. Het gaat met name om het eenzijdig wijzigen van gemaakte leveringsafspraken. Dus zonder overleg met de andere partij. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen. Dit na aangaan van de overeenkomst.

In de huidige situatie met de coronacrisis kunnen oneerlijke handelspraktijken zich voor doen. Daarom roepen LTO en Greenports Nederland ondernemers op om gevallen van oneerlijke handelspraktijken te melden. Deze worden gebundeld en besproken met de ACM. Klachten of voorbeelden zijn laagdrempelig anoniem of onder uw eigen naam te melden bij [email protected] of [email protected]. Let wel, u kunt het ook rechtstreeks bij ACM melden.

Naast genoemde praktijken speelt overigens het probleem van force majeure. Dit als onderdeel van de leveringsvoorwaarden. Zie nadere informatie van LTO Nederland.Pin It on Pinterest