Agritech

Onlangs zijn de 1.0-versies van de Regionale Energie Strategieën vastgesteld. Voor onze regio betreft dit de RES-regio Midden Holland en de RES-regio Rotterdam Den Haag. Veel van u zijn bestuurlijk of ambtelijk betrokken geweest bij het opstellen daarvan. De warmteplannen voor Westland, Voorne Putten en Oostland zijn goed opgenomen in deze RES’en. Een veel gehoord aandachtspunt is om burgers en bedrijven de volgende jaren meer te betrekken in de richting van een 2.0 -versie.

Om de voortgang in de energietransitie te volgen is een betrouwbare en regelmatige monitoring van de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie van groot belang. Meten is weten: op basis daarvan kan je (bij)sturen en verantwoorden. Het is daarom verbazingwekkend dat er voor de hele energietransitie nog geen goed werkende en eenduidige monitoringsystemen zijn. Niet alleen landelijk, maar ook per gebied of per sector moet je hiervan een goed beeld hebben op basis van werkelijk verbruik en/of productie.

Netbeheerders mogen de gegevens niet verstrekken van ACM of door de AVG-regels, en CBS verzamelt niet specifiek en nauwkeurig genoeg. Voor de glastuinbouwsector zijn we blij met de landelijke energiemonitor van WEcR , maar die is op basis van berekend verbruik, en niet op basis van gemeten verbruik én is niet goed toepasbaar in de regio’s. Vanuit Kas Als Energiebron wordt er samen met andere partijen gewerkt aan de beschikbaarheid van betere databronnen om in het traject naar klimaatneutraal over de juiste cijfers te beschikken, en daar zitten we ook in de Greenport om verlegen. In een nieuw Convenant waaraan sector en rijksoverheid werken zal dit een onmisbaar onderdeel zijn voor heldere en afrekenbare afspraken.

Omdat we in onze Greenport willen laten zien dat de transitie volop gaande is, willen we een overzicht van door u gerealiseerde projecten zichtbaar maken. Het format daarvoor is gereed. We starten met biomassa, geothermie en WKO-projecten, maar met de ambitie om dit verder aan te vullen.

Nog wat verder weg zijn de mogelijkheden van waterstof voor de sector. Afgelopen maand werkte ik mee aan een symposium van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hierover. Opvallend waren de mogelijkheden van restwarmte van grootschalige of kleinschalige elektrolysers, zoals die ook op onze eigen bijeenkomst over restwarmte door Nico van Dooren van het Havenbedrijf werden aangegeven. Door Jenbacher werd geschetst dat er goede mogelijkheden zijn van WKK’s op waterstof, waarvan een pilot van 1 MW al in productie is. Kijk op de site www.impact2025.nl voor de presentaties en (beeld)verslag van deze bijeenkomst.

Ik ervaar ambitie bij u allen als partner van het EnergieAkkoord om werkelijk stappen te maken in de energietransitie. Ik heb er dan ook volop vertrouwen in dat we na een paar weken zomerstop de activiteiten weer met vernieuwde energie oppakken. Wij wensen u een goede zomer toe.

Nico van RuitenPin It on Pinterest