Jaarevent 2023

Tuinbouwreststromen, zoals van paprika, bevatten veel vezels. Daarmee zijn die reststromen zeer geschikt voor de productie van papier, karton en textiel. Langzaamaan zijn er steeds meer voorbeelden van zulke biobased producten. Om te zien wat nog meer mogelijk is organiseert Biobased Greenport West-Holland van 9 tot en met 13 december ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’, met onder meer een mini-symposium en een excursie.

De biobased economie biedt grote kansen voor de tuinbouw. Zo kunnen tuinbouwrestmaterialen op verschillende manieren verwaard worden. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van tomatenstengels voor de productie van bouwmaterialen en papier of voor de insectenkweek. Welke eisen worden voor dergelijke toepassingen gesteld aan die restmaterialen? Hoe organiseren we een marktsysteem? En hoe kunnen ondernemers daarop inspelen?

Daarover gaan de themaweken die Biobased Greenport West-Holland in samenwerking met BioBoost najaar 2019 organiseert. Er zijn dit jaar drie van dergelijke themaweken: ‘De week van tuinbouwreststromen en biobased bouwmaterialen’ vond in september plaats en ‘De week van tuinbouwreststromen en insectenkweek’ in oktober. Van 9 tot en met 13 december is ‘De week van tuinbouwreststromen en papier en textiel’.

Mini-symposium en excursie

Op maandagmiddag 9 december van 12.30 tot 15.30 uur is in HortiVERSum in Zoetermeer het mini-symposium ‘Tuinbouwreststromen en papier en textiel’. Verschillende sprekers geven dan hun visie op de toekomst van biobased toepassingen van reststromen uit de tuinbouw. Eén van de sprekers is Edwin Keijsers van Wageningen University & Research, die onderzoek doet naar biobased materialen voor de productie van papier en textiel. De bijeenkomst start met een lunch en eindigt met een borrel. Binnenkort wordt het volledige programma bekendgemaakt.

Enkele dagen later – op 12 december van 10.30 tot 13 uur – organiseren Biobased Greenport West-Holland en BioBoost een excursie naar Schut Papier in Heelsum (Gelderland). De historie van dit bedrijf voert terug naar de Gouden Eeuw. Vandaag de dag loopt Schut Papier voorop met innovatieve programma’s om organische vezels uit reststromen te gebruiken voor biobased papierproducten.

Aanmelden

Deelname aan het mini-symposium op 9 december en de excursie op 12 december is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht:Pin It on Pinterest