Jaarplan 2021

Een consortium van partners van Greenport West-Holland en The Hague Security Delta is gestart met een programma voor creëren van bewustzijn en daarmee het verbeteren van de digitale veiligheid in het tuinbouwcluster. Een van de resultaten wordt een roadmap met uitvoeringsagenda, dat moet leiden tot een Cyber Weerbaarheid Centrum.. Aan het consortium doet een groot aantal triple helix-partijen mee, zoals Lectoraat Cyber Security & Safety van De Haagse Hogeschool, brancheorganisaties, InnovationQuarter en een aantal ondernemers. Projectleider is Marcel Spruit vanuit het lectoraat Cyber Security & Safety. Met het programma geeft de Greenport invulling aan een van de thema’s van het Innovatiepact.Pin It on Pinterest