Jaarevent 2023

Hoe kan de Nederlandse tuinbouw uitdagingen op het gebied van digitalisering, veredeling en energietransitie omzetten in nieuwe verdienmodellen? Deze vraag stond centraal tijdens de Greenport Holland conferentie, op 8 juni bij JUB Holland in Noordwijkerhout. Niek-Jan van Kesteren, voorzitter Greenport Holland concludeerde na de conferentie dat samenwerking op de drie thema’s de sleutel is tot succes. Van Kesteren vindt de tijd rijp voor een tuinbouwakkoord: wat kan en wil de tuinbouwsector op het gebied van energietransitie en duurzaamheid? En hoe financieren we dat? “De tuinbouw moet doorpakken zodat dit akkoord met het nieuwe kabinet kan worden uitgevoerd”, aldus Van Kesteren.

Jaap-Jan Uittenbogaard van JUB Holland, winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017, opende als gastheer de bijeenkomst. Het bedrijf beheerst als een van de weinige bedrijven in de sector alle dimensies van het bloembollenvak: van veredelen van tulpen tot kweken, broeien en verhandelen van bloembollen voor de retail, landscape en broeierij. Dagvoorzitter Marijke Roskam leidde vervolgens samen met Niek-Jan van Kesteren de 200 aanwezigen langs de uitdagingen in de tuinbouw.

Warmte- en CO2

Bij het onderwerp energietransitie waren de tafelgasten het over één ding eens: het is topprioriteit om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren. De tuinbouw beschikt daarbij over goede kaarten. Petrus Postma, manager warmte en CO2 Greenport Aalsmeer, is enthousiast over de bereidheid tot samenwerken, innoveren en investeren van 26 partners die met elkaar een warmte- en CO2-net willen realiseren voor ondernemers in de Greenport Aalsmeer. Hij roept de overheid op te investeren in warmte- en CO2 netten zodat dit project écht kan starten. “Hiermee helpt de tuinbouw de overheid te scoren op vermindering van CO2-emissie”, aldus Postma. Andere tafelgasten waren Manon Janssen (boegbeeld Topsector Energie), Adri Bom-Lemstra (gedeputeerde Zuid-Holland / voorzitter Greenport West-Holland) en Wart van Zonneveld (Floricultura).

Duurzame veredeling

Daarna was het woord aan Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie Amsterdam Green Campus (UvA). Hij riep veredelaars op snel met technieken zoals moleculaire veredeling aan de slag te gaan om duurzamere sierteeltrassen te ontwikkelen.

“Om dit onderzoek te kunnen financieren, moet het als sector collectief aanpakken. Vrijwillig gebeurt het niet”, aldus Frank Uittenbogaard  van JUB Holland. Hoogheemraad Martine Leewis van Rijnland gaf aan graag partner te zijn bij de kennisontwikkeling – en verspreiding. Andere deelnemers aan deze discussie waren Anita de Haan (research manager bij Dekker Chrysanten) en Helma Kaptein (directeur Generade).

NL tuinbouw digitaal

De laatste tafelgasten gingen met elkaar in gesprek over digitalisering.  Zij waren het unaniem met elkaar eens dat ondernemers met visie het voortouw moeten nemen. “Laat ondernemers met elkaar ‘functioneel aanklooien’”, zei Jan-willem Donkers, manager kennis & Innovatie Greenports Aalsmeer en Westland-Oostland. “Zorg er voor dat ondernemers dingen kunnen testen, laten mislukken, verbeteren en weer opnieuw beginnen. Dit kan de hele sector verder brengen”, aldus Klaas Jan van der Bent (bestuurder Greenport Duin- en Bollenstreek). Andere tafelgasten waren Theo Bruinsma (boegbeeld van het FME Cluster Agri&Food) en Michiel van Veen (Royal Lemkes).

Floriade

De middag werd afgesloten door Floriade-directeur Jan-Willem Griep, de gastheer van de Greenport Holland conferentie in 2018.

 Pin It on Pinterest