Jaarevent 2023

In opdracht van de provincie Zuid-Holland vindt er momenteel een onderzoek plaats naar jong en modern ondernemerschap in de glastuinbouw in de regio. Doel van het onderzoek is een goed beeld krijgen van de huidige mogelijkheden voor nieuwe ondernemers en het gewenste vestigingsklimaat. Voor dit onderzoek worden glastuinbouwondernemers gezocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tim Groenendijk in opdracht van de provincie Zuid-Holland, maar het onderzoek is niet alleen tot nut van de provincie, vertelt Tim: “De resultaten moeten nuttig zijn voor iedereen in de regio die iets moet, doet of wil met glastuinbouw.”

Tim probeert voor zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam een duidelijk beeld te krijgen van wat het nieuwe ondernemerschap beweegt, en hoe dat gefaciliteerd kan worden. Vragen die in het onderzoek aan bod komen zijn onder meer: waarom kiezen ondernemingen voor de Greenport? Wat zijn redenen voor startende ondernemers zich te vestigen in de regio? Heeft de regio baat bij een diverser aanbod in de productie of toelevering? Welke bedreigingen kent de regio? Zijn er ook voldoende kansen? Welke ontwikkelingen zijn nu echt goed voor de moderne ondernemer, en welke juist minder?

Deelnemers gezocht

In de gesprekken die Tim tot nog toe voerde zijn veel nieuwe inzichten en zorgen benoemd, maar voor een sterke argumentatie wil hij meer glastuinbouwtoppers spreken. Daarom gaat hij graag in gesprek met ondernemers die willen starten in de Greenport, of die plannen hebben voor nieuwe bedrijfsactiviteiten.

De uitkomsten zullen in een advies aan de Provincie en de Greenport verwerkt worden, die het rapport aan alle belanghebbenden ter beschikking stelt. Tims onderzoek wil bijdragen aan een beter ondernemersklimaat voor jonge of nieuwe glastuinbouwondernemers in Zuid-Holland. “Door mee te werken aan het onderzoek helpt u dus ook uzelf. Laten we dus samen zorgen voor een mooie en gezonde toekomst van de glastuinbouw.”

Meer weten? Neem contact op met Tim Groenendijk.Pin It on Pinterest