Nieuwe Energie

Greenport West-Holland is de nieuwe naam van Greenport Westland-Oostland. De oude naam dekte de lading niet meer: het gebied waarin de Greenport actief is, bestrijkt inmiddels een grotere regio.

Aanvankelijk richtte de activiteiten van de Greenport zich vooral op de traditionele tuinbouwgebieden in de regio. Daarom werd destijds gekozen voor de toevoeging ‘Westland-Oostland’. Maar de Greenport is gegroeid. Daardoor is het tijd voor een naamswijziging.

Allereerst is het werkingsgebied van de Greenport gegroeid. Een groot deel van de gemeenten in Zuid-Holland heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband, naast de provincie Zuid-Holland. Bovendien is de focus van de Greenport ook breder dan de traditionele tuinbouw. Zo houdt de Greenport zich ook bezig met onderwerpen als biobased tuinbouw en ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. Cross-overs met andere sectoren en werkgebieden als gezondheidszorg, techniek (digitalisering), energie en de stedelijke omgeving zullen steeds meer de toekomst van de tuinbouw bepalen.Pin It on Pinterest