Agritech

Het is vanaf dinsdag 20 april weer mogelijk om een MIT-haalbaarheidsproject in te dienen. Die call gaat via het First Come, First Server principe. De verwachting is dat op de 1e dag het subsidieplafond van € 4,5 mln. ruim wordt overschreden. Alle aanvragen worden dan geloot en op volgorde in behandeling genomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/mkb-innovatie/Pin It on Pinterest