Vacature
Programmasecretaris

Nieuwe termijn voor onderzoeksvoorstellen Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

De jaarlijkse ‘Call’ van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor onderzoeksvoorstellen is weer open. Tot 17 juli kunnen volledige voorstellen worden ingediend. Er is voor 2017 een budget van € 5 miljoen beschikbaar.

Ondernemers, onderzoeksorganisaties en overheid werken binnen het Topsectorenbeleid samen aan de realisatie van de Uitvoeringsagenda 2016-2019 van Topsector T&U. Een belangrijk onderdeel van deze Uitvoeringsagenda is het gericht uitvoeren van gezamenlijk onderzoek ter versterking van onze sector.

De ‘Call’ is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek private samenwerking (PPS).

Voor de huidige ‘Call’ (die betrekking heeft op 2017) worden projecten die een bijdrage leveren aan de innovatiethema’s van de topsector opgeroepen. Ook is er aandacht voor voorstellen die cross-overs realiseren tussen de bestaande T&U-innovatiethema’s of met andere topsectoren.

Bekijk de volledige Call 2017 inclusief alle bijlagen (waaronder de te gebruiken formats).

 Pin It on Pinterest