Jaarevent 2023

De nieuwsbrief van Bioboost is verschenen. In de nieuwsbrief is aandacht voor onder meer biobased toepassingen, zoals ‘drafburgers’ (van restmaterialen van bierproductie), en voor de kweek van zwarte soldaatvlieg. BioBoost is een Europese samenwerkingsprogramma waar Gemeente Westland penvoerder is en de Greenport West-Holland een van de uitvoerende partners. Lees de nieuwsbrief

 Pin It on Pinterest